صفحه اصلی> اخبار مراکز

خرم آباد_ ارتقاء سطح کیفی میکروسکوپ الکترونی (SEM) دانشگاه لرستان

خرم آباد_ ارتقاء سطح کیفی میکروسکوپ الکترونی (SEM) دانشگاه لرستان


با اضافه کردن تجهیزات جانبی به میکروسکوپ الکترونی (SEM) امکان بررسی نمونه های زیستی در حالت طبیعی و بدون خشک کردن و لایه نشانی طلا، در دانشگاه لرستان فراهم شد.
    

دکتر بارانی مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان گفت: با اضافه کردن تجهیزات جانبی به میکروسکوپ الکترونی (SEM) امکان بررسی نمونه های زیستی در حالت طبیعی و بدون خشک کردن و لایه نشانی طلا، در دانشگاه لرستان فراهم شد. در این روش نمونه در فشار بسیار کم و به کمک یک سیستم ترموالکتریک که بر اساس اثر Peltier کار می کند در دمای بسیار پایین فریز می شود. در روشهای معمول نمونه بایستی خشک شود که همین امر باعث تخریب بافت نمونه می شود اما در این حالت نمونه ها در حالت طبیعی و بدون هیچ گونه تخریبی در بافت، مورد مطالعه قرار می گیرند.

  1394/11/25
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.