صفحه اصلی> اخبار مراکز

اصفهان _ بازدید مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی از مرکز اصفهان

اصفهان _ بازدید مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی از مرکز اصفهانهمزمان با اجرای ششمین طرح نظرسنجی انتخابات در روز چهارشنبه
14/11/94 جناب آقای منصف پورمدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی سازمان از مرکز اصفهان بازدید کردند.
دیدار با آقای دکتر احمدی افزادی مدیرکل و آقای دکتر هاشمیان فر عضو شورای علمی پژوهشی مرکز، بازدید از چگونگی اجرای طرح نظرسنجی در سطح شهر اصفهان، نشست صمیمانه با پرسشگران، و دیدار با پژوهشگران از برنامه های سفر یک روزه جناب آقای منصف پور به اصفهان بود.     
    

  

  1394/11/25
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.