صفحه اصلی> اخبار مراکز

بوشهر _ کنترل پرسشگران در سیزدهمین طرح انتخابات توسط مدیر کل پشتیبانی پژوهش واجرای نظر سنجی

بوشهر _ کنترل پرسشگران در سیزدهمین طرح انتخابات توسط مدیر کل پشتیبانی پژوهش واجرای نظر سنجی


در سیزدهمین طرح انتخابات آقای منصف پور به کنترل فعالیت پرسشگران پرداختند ونکات مورد نیاز را یاد آور شدند.     

در سیزدهمین طرح انتخابات آقای منصف پور به کنترل فعالیت پرسشگران پرداختند ونکات مورد نیاز را یاد آور شدند.
ایشان با حضور در محلات مختلف شهر بوشهر، فعالیت های پرسشگران را از نزدیک مشاهده و ضمن تشکر از پرسشگران نکات لازم رایاد آور شدند.

  1364/12/02
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.