صفحه اصلی> اخبار مراکز

مهاباد _ حضور مدیر کل محترم پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی و مشاور محترم ایشان در مرکز مهاباد

مهاباد _ حضور مدیر کل محترم پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی و مشاور محترم ایشان در مرکز مهاباد


روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 جناب آقای منصف پور،مدیر کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی و جناب آقای سلطانی مشاور اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی،جهت نظارت بر نحوه ی اجرای طرح های نظرسنجی انتخابات در مرکز مهاباد حضور داشتند و از نزدیک و به دو روش محسوس و نامحسوس بر نحوه ی اجرا، استقرار صحیح در محل¬های تعیین شده، رعایت بازه زمانی تعیین شده و شیوه مصاحبه پرسشگران ، در دوشیفت صبح و بعد ازظهر نظارت داشتند.
در پایان شیفتهای کاری جلسه ای داخلی با حضور ایشان، مدیر پژوهش، مسئول اجرای طرحهای نظرسنجی، پرسشگران و کنترلگران ، در اتاق جلسات توجیهی پرسشگران برگزار گردید.

  1394/12/03
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.