صفحه اصلی> اخبار مراکز

قزوین _ اتمام طرح پژوهشی "روزشمار تاریخ قزوین"

قزوین _ اتمام طرح پژوهشی "روزشمار تاریخ قزوین"


طرح پژوهشی "روزشمار تاریخ قزوین" اتمام و تحویل مدیریت پژوهش مرکز داده شد و با محقق محترم طرح تسویه حساب مالی انجام شد.
این تحقیق با هدف شناسایی رخدادهای تاریخی استان قزوین، به بررسی وقایع و رویدادها از ابتدای تاریخ این استان که زمان وقوع آنها به سال، ماه و روز مشخص می باشد به روش اسنادی و کتابخانه ای پرداخته شده است.
رخدادهای شناسایی شده در این پژوهش به طور کلی در 2 رسته ارائه شده است: یکی رویدادهای مهمی که در طول تاریخ این استان واقع شده اند و دیگری شناسایی و معرفی شخصیت های مشهور و تاثیر گذار در طول تاریخ این استان که زمان دقیق تولد، فوت یا یکی از وقایع مهم زندگی آنها مشخص است. مهمترین محورها در گزینش وقایع و رویدادهای مهم تاریخی در این پژوهش عبارتند از:
1- وقایع و رویدادهایی که همه یا بخشی از مردم با آن درگیر بوده اند؛
2- وقایع و رویدادهایی که از لحاظ سیاسی در سرنوشت استان یا کشور تاثیر گذار بوده است؛
3- وقایع و رویدادهایی که شخصیت های بنام استانی یا کشوری مرتبط با رویداد بوده اند؛
4- وقایع و رویدادهایی که از نظر فرهنگی، هنری، اجتماعی و.. شاخص می باشد؛
5- شناخت و معرفی علما و دانشمندان استان قزوین ؛
6- شناخت و معرفی هنرمندان استان قزوین؛
7- شناخت و معرفی ادیبان و نویسندگان استان قزوین؛
8- شناخت و معرفی شهدای شاخص استان قزوین؛
    
    


  1394/12/10
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.