صفحه اصلی> اخبار مراکز

بیرجند _ همایش ملی توافق هسته ای؛ ( از اجرا تا فرصتهای پیش رو) اردیبهشت ماه در بیرجند برگزار می گردد

بیرجند _ همایش ملی توافق هسته ای؛ ( از اجرا تا فرصتهای پیش رو) اردیبهشت ماه در بیرجند برگزار می گرددهمایش ملی توافق هسته ای؛ ( از اجرا تا فرصتهای پیش رو) اردیبهشت ماه در بیرجند برگزار می گردد
سایت دبیر خانه همایش( conf.birjand.ac.ir/deal )
    
    

  

  1395/01/18
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.