صفحه اصلی> اخبار مراکز

اهواز _ تحقیق آسیب های اجتماعی در استان خوزستان به اتمام رسید

اهواز _ تحقیق آسیب های اجتماعی در استان خوزستان به اتمام رسید


    
تحقیق بررسی آسیب های اجتماعی در استان خوزستان با تاکید بر نقش رسانه توسط آقای محسن اوژن از پژوهشگران مرکز خوزستان صورت گرفته است.     

در این تحقیق با روش مصاحبه با اساتید دانشگاه های استان و کارشناسان صاحبنظر به بررسی اولویت های آسیب های اجتماعی در استان پرداخته شده و سپس نظر کارشناسان درباره نقش رسانه استانی در کاهش آسیب ها پرسیده شده است.

  1395/01/30
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.