صفحه اصلی> اخبار مراکز

بوشهر _ ارائه نتایج نظرسنجی برنامه های شبکه استانی دراولین جلسه طرح و برنامه سال 95

بوشهر _ ارائه نتایج نظرسنجی برنامه های شبکه استانی دراولین جلسه طرح و برنامه سال 95


دراولین جلسه طرح و برنامه مرکز در سال 95 آمار نظرسنجی از مردم درباره برنامه های شبکه استانی صدا و سیما ارائه گردید.     

دراولین جلسه طرح و برنامه مرکز در سال 95 ,آمار نظرسنجی از مردم درباره برنامه های شبکه استانی صدا و سیما ارائه گردید.در این جلسه که با حضور مدیر کل واعضاء شورای طرح و برنامه برگزار شد, مدیر پژوهش مرکز خانم دکتررستمیان نتایج به دست آمده را به معاونتهای صدا و سیما و خبر اعلام نمودند و درباره هرچه بهتر شدن برنامه ها با اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند.     


  1395/01/30
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.