صفحه اصلی> اخبار مراکز

قزوین _ تشکیل اولین جلسه كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش،فناوری و نوآوری شوراي برنامه ريزي وتوسعه ی استان قزوين

قزوین _ تشکیل اولین جلسه كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش،فناوری و نوآوری شوراي برنامه ريزي وتوسعه ی استان قزوينمهمترین مصوبات اولین جلسه كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش،فناوری و نوآوری شوراي برنامه ريزي وتوسعه ی استان قزوين بدین شرح است:
1- جلسه های کار گروه به صورت ماهانه، اول هر ماه با ارسال دعوتنامه دبیرخانه کارگروه برگزار گردد.
2- با توجه به ابلاغ دیر هنگام دستورالعمل هزینه کرد یک درصد اعتبارات تکلیفی پژوهشی از محل اعتبارات جاری استانی، طرح های پژوهشی پیشنهادی دستگاه های اجرایی در سال 94، در صورت دریافت کد رهگیری از سامانه سمات، به عنوان طرح های مصوب سال 94 کارگروه اعلام می‌شود.
3- دستگاه های اجرایی نسبت به برون سپاری 50% از طرح های مصوب ماده ی 56 قانون الحاق اقدام لازم را به عمل آورند.
4- دبیرخانه ی کارگروه نسبت به تهیه و تنظیم شیوه نامه ی بررسی طرح های پژوهشی و همچنین شیوه نامه ی اداره ی کارگروه و ارسال آن به اعضاء قبل از جلسه آینده اقدام نماید.
    
    

  

  1395/02/12
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.