صفحه اصلی> اخبار مراکز

زاهدان _ مجله مخاطرات محیط طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستلن رتبه علمی- پژوهشی کسب نمود

زاهدان _ مجله مخاطرات محیط طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستلن رتبه علمی- پژوهشی کسب نمود


مجله مخاطرات محیط طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 3/18/4216مورخ 95/1/17 از زمستان 94 رتبه علمی- پژوهشی را کسب کرده است.
بدون شک تلاش دست اندرکاران این نشریه سهم به سزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور خواهد داشت.

  1395/02/12
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.