صفحه اصلی> اخبار مراکز

باستان شناسي بستر دريا در خليج فارس

باستان شناسي بستر دريا در خليج فارس


   
    
اين پژوهش با توجه به نقش حساس خليج فارس در دنياي باستان به طرح مسئله بررسي جايگاه خليج فارس در جهان باستان ويافتن قديمي ترين مسير هاي تجارت دريايي وشناسايي بنادر و جزاير تاريخي که در مسير اين راه هاي تجاري قرار گرفته اند مي پردازد     

اين پژوهش داراي 5فصل مي باشد که فصل اول شامل کليات ،فصل دوم شامل پيشينه تحقيق ، فصل سوم دريانوردي ايرانيان در خليج فارس ، قديمي ترين بنادر وجزاير خليج فارس ، تجار و دريانوردان وفصل چهارم شامل باستان شناسي زير آب در خليج فارس مي باشد و فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات است.
در اين پژوهش ما به اين نتايج دست يافتيم که سواحل خليج فار س از دوره هاي پيش از تاريخ داراي ارتباطات تجاري با ملل مختلف در سواحل جنوبي خود وبين النهرين از يک سو ودره سند تا شبه قاره هند وبنادر شرق آفريقا وتمدن هاي جنوب شرق از ديگر سو بوده است
    
مرکز کيش - آموزش و پژوهش    

  24/04/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.