صفحه اصلی> اخبار مراکز

ارومیه _ کسب مشترک رتبه اول مرکزآذربایجان غربی دراجرای نظرسنجی های انتخاباتی دربین مراکزصداوسیما

ارومیه _ کسب مشترک رتبه اول مرکزآذربایجان غربی دراجرای نظرسنجی های انتخاباتی دربین مراکزصداوسیما


درمراسم تجلیل ازعوامل اجرایی نظرسنجی های انتخاباتی که باحضورمدیرکل محترم پشتیبانی پژوهش واجرای نظرسنجی درمحل اتاق جلسات مرکزبرگزارشد اززحمات مدیرکل ،مدیرپژوهش،عوامل اجرایی وپرسشگران مرکزآذربایجان غربی بااهدای لوح سپاس تقدیرشد.     

دراین جلسه که باقرائت قرآن مجید و ارائه گزارش مدیرپژوهش آغازشد.مهندس مجرد مدیرکل محترم مرکزضمن تشکرازمساعی اداره کل پشتیبانی پژوهش واجرای نظرسنجی دراجرای هرچه بهتر طرح های انتخاباتی از زحمات همه عوامل اجرایی وپرسشگران فعال دراجرای این طرح ها تشکرکرده وخواستارتدام تلاش واحد پژوهش مرکز درکسب موفقیت های بیشتر دراین حوزه شد.درادامه مدیرکل محترم پشتیبانی پژوهش با تشریح رونداجرای نظرسنجی های انتخاباتی درسازمان و کسب موفقیت درپیش بینی نتایج این دوره ازانتخابات وضعیت کلی اجرای طرح های نظرسنجی درمراکزرا مطلوب دانسته وبا اعلام رضایت ازتلاش صورت گرفته توسط واحدهای پژوهشی مراکز دراین عرصه کسب مشترک رتبه اول دربین مراکزرا به مدیرکل وعوامل اجرایی طرح های نظرسنجی مرکزآذربایجان غربی تبریک گفت .     


  1395/02/15
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.