صفحه اصلی> اخبار مراکز

سمنان _ اطلاعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتب با آن در اختیار تولید صدا و سیما قرار گرفت

سمنان _ اطلاعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتب با آن در اختیار تولید صدا و سیما قرار گرفت


براساس بررسی و پی گیری بعمل آمده از سوی پژوهش، اطلاعات مربوط به اقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتب با آن جهت بهره برداری در اختیار تولید صدا و سیما قرار گرفت

  1395/03/04
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.