صفحه اصلی> اخبار مراکز

سمنان - اسامی کارشناسان، کارآفرینان و نخبگان استانی در عرصه اقتصاد جهت بهره برداری در اختیار تولید صداوسیما قرار گرفت

سمنان - اسامی کارشناسان، کارآفرینان و نخبگان استانی در عرصه اقتصاد جهت بهره برداری در اختیار تولید صداوسیما قرار گرفت


    
    

به مناسبت موضوع سال(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)اسامی کارشناسان، کارآفرینان و نخبگان استانی در عرصه اقتصاد جهت استفاده و بهره برداری در برنامه های تولیدی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت     
    

 
 

  1395/03/04
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.