صفحه اصلی> اخبار مراکز

ایلام _ اختصاص فضای جدید برای واحد پژوهش وسنجش افکار مرکز

ایلام _ اختصاص فضای جدید برای واحد پژوهش وسنجش افکار مرکز 
 
باپی گیری کارکنان واحد وهمت آقای شیروی مدیر کل محترم مرکز فضای جدیدی به مساحت 150متر مربع به واحد پژوهش وسنجش افکار اخصتاص یافت. ساختمان جدید داری قابلیت های از جمله سه اتاق مستقل دارای سالنی به مساحت 40متربرای برگزازی جلسات درون واحدی ونیز دسترسی مستقل به خارج از مرکز جهت تردد بدون سلسله مراتب اداری پژوهشگران وپرسشگران به واحد می باشد.
 
  1395/04/20
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.