صفحه اصلی> اخبار مراکز

تبریز _ ضرورت تاسیس صندوق های پژوهش و نوآوری غیردولتی در آذربایجان شرقی

تبریز _ ضرورت تاسیس صندوق های پژوهش و نوآوری غیردولتی در آذربایجان شرقی 
مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، با تاکید بر ضرورت تاسیس صندوق های پژوهش و نوآوری غیردولتی در آذربایجان شرقی گفت: این صندوق ها می توانند حامی فناوران بوده و کمک های دولتی را نیز در این راستا جذب کنند.     

علی جهانگیری، در نشست تخصصی ایجاد صندوق پژوهش و نوآوری غیردولتی گفت: هیئت وزیران سال گذشته به استناد ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اساسنامه تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی را تصویب کرد و این صندوق ها دارای شخصیت حقوق غیر دولتی بوده و استقلال مالی دارند.
وی استان را در تشکیل این صندوق ها در اول راه دانست و از لزوم همکاری بخش خصوصی با این صندوق ها گفت.
این صندوق ها فعالیت هایی نظیر ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام و یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها، سرمایه گذاری خطر پذیر، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه و راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان را در حیطه خود قرار داده اند.
  1395/05/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.