صفحه اصلی> اخبار مراکز

زنجان _ طرح پژوهشی "قلمتراش و مرکب سازی در زنجان" به تصویب رسید

زنجان _ طرح پژوهشی "قلمتراش و مرکب سازی در زنجان" به تصویب رسید 
در شورای علمی پژوهشی صدا و سیمای مرکز زنجان، طرح ارائه شده در خصوص "قلمتراش و مرکب سازی در زنجان" به تصویب رسید.     

با توجه به قدمت خوشنویسی در تاریخ زنجان و وجود مبرزین و برجستگان هنر خوشنویسی و نیز کتیبه نویسی در زنجان، صنعت چاقوسازی نیز در خدمت این عرصه قرار گرفته و با خلق هنر- صنعت قلمتراش زنجان، ابعاد جدیدی از هنر فرهیخته استان زنجان ارائه گردیده است. همچنین شهرت مرکب زنجان بخصوص مرکب رضایی در اقصا نقاط کشور، از دیگر ظرفیتهایی است که می تواند موضوع پژوهش قرار گیرد و بر همین اساس، طرح قلمتراش زنجان و مرکب سازی در زنجان به تصویب رسید. مقرر شده است این طرح پژوهشی در مدت 6 ماه به سرانجام برسد.     

  1395/05/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.