صفحه اصلی> اخبار مراکز

ارائه طرح پژوهشی بررسی روند تخریب محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری

ارائه طرح پژوهشی بررسی روند تخریب محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری


    
طرح پژوهشی بررسی روند تخریب محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری به اداره کل پژوهش استانها و خارج از کشور ارسال شد. این طرح پژوهشی با روش اسنادی و میدانی به بررسی روند تخریب آب، خاک، گیاه و جانور در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد.
این طرح پژوهشی توسط آقای لطیف رئیسی ارائه شده است.

  04/05/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.