صفحه اصلی> اخبار مراکز

موفقيت همكار در بخش پژوهش

موفقيت همكار در بخش پژوهش


عثمان ميراني پژوهشگر مركز كرمانشاه در بخش منجر به توليد با پژوهش شناسايي وضعيت كارآفرينان استان كرمانشاه، مشكلات و موانع مؤثر بر عملكرد آنان در نوزدهمين جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استان ها در اهواز حايز رتبه برتر شد.
  1395/10/08
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.