صفحه اصلی> اخبار مراکز

کسب مقام برتر واحد پژوهش در نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیوی و تلویزیونی مراکز استان ها

کسب مقام برتر واحد پژوهش در نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیوی و تلویزیونی مراکز استان ها


رتبه دوم پیمایش ، نوزدهین جشنواره تولیدات استانی به مرکز سیستان و بلوچستان رسید.محسن رنجبر ، پژوهشگر مرکز با پژوهشی با عنوان « عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر رفتارهای دینی مردم زاهدان » حائز جایزه پژوهش پیمایشی ( رتبه دوم ) از سوی هیات داوران شناخته شد.  1395/10/08
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.