صفحه اصلی> اخبار مراکز

مرکز خراسان جنوبی در بخش تحلیل محتوای پژوهش جشنواره نوزدهم تولیدات مراکز استانها حائز رتبه گردید.

مرکز خراسان جنوبی در بخش تحلیل محتوای پژوهش جشنواره نوزدهم تولیدات مراکز استانها حائز رتبه گردید.


در نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها از مجموع 8 اثر ارسالی در 6 بخش پژوهشی (منجر به تولید،پیمایش،راهبردی،تحلیل محتوا،ویژه و جنبی ) 5 اثر پژوهشی مرکز خراسان جنوبی به مرحله داوری نهایی راه یافت و در بخش تحلیل محتوا پژوهش «تحلیل محتوای اخبار سیمای استانی» حائز رتبه و پژوهش «بررسی مشکلات مرزی استان» در بخش راهبردی لوح تقدیر دریافت کرد.در این جشنواره ریاست کمیسیون پژوهش به افزایش ارتقای کمی و کیفی پژوهش ها به ویژه در مراکز کمتر برخوردار اشاره کرد.
به گفته دکتر طلوعی این پیشرفت نشانه بهره وری در این مراکز است که توانسته اند با امکانات محدود نسبت به سایر مراکز برخوردار بعنوان قطب های جدید پژوهشی در عرصه رقابت جشنواره قرار بگیرند.
ریاست کمیسیون پژوهش از مرکز خراسان جنوبی بعنوان یکی از این پدیده ها اشاره کرد.


  1395/10/18
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.