صفحه اصلی> اخبار مراکز

چاپ مقاله جلیل شامی در کتاب اجلاس جهانی صدا

چاپ مقاله جلیل شامی در کتاب اجلاس جهانی صدا


    
مقاله جلیل شامی با عنوان "نقش رادیو در توسعه اقتصادی روستاها"در پنجمین اجلاس جهانی صدابرای چاپ در کتاب اجلاس انتخاب شد     

این مقاله نقش رادیو در افزایش آگاهی روستاییان و مشارکت آنها در طرحهای توسعه و احداث استخر پرورش ماهی را مورد بررسی قرار می دهدومی کوشد راهکارهایی بدست آورد تا رادیو بتواند نقش پر رنگی در توسعه روستایی داشته باشد .     
    

  

  18/05/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.