صفحه اصلی> اخبار مراکز

پرداخت به نقش و اهمیت پژوهش،در برنامه های صدا و سیمای مرکز مهاباد به مناسبت «هفته پژوهش»

پرداخت به نقش و اهمیت پژوهش،در برنامه های صدا و سیمای مرکز مهاباد به مناسبت «هفته پژوهش»


همزمان با آغاز هفته پژوهش، واحداهای صدا و سیما و خبر مرکز مهاباد در برنامه های متنوع به نقش و اهمیت پژوهش در زندگی و جامعه پرداختند.     

همزمان با آغاز هفته پژوهش، واحداهای صدا و سیمای مرکز مهاباد در برنامه های متنوع به نقش و اهمیت پژوهش در زندگی و جامعه پرداختند.

-پرداخت سیمای مرکز مهاباد در برنامه های «کازیوه» به مدت 25 دقیقه(کارشناس-پلاتو-وله)، برنامه «شه و باش» به مدت 15 دقیه(پلاتو-تصاویر)، برنامه «رومال» به مدت 15 دقیقه(گزارش-تصاویر)، برنامه «خانواده» به مدن 15 دقیقه(پلاتو-تصاویر، به موضوع پژوهش
- پرداخت صدای مرکز مهاباد در برنامه های «سلاو روژ باش»، «دیاری ئیواران» و «کوچه باغ جوانی» با پخش مصاحبه از پژوهشگران، پخش گزارش و دعوت از کارشناسان به موضوع پژوهش
    


  1396/09/28
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.