صفحه اصلی> اخبار مراکز

شروع طرح پژوهشی "تحلیل محتوای اخبار خراسان جنوبی"

شروع طرح پژوهشی "تحلیل محتوای اخبار خراسان جنوبی"طرح پژوهشی "تحلیل محتوای اخبار خراسان جنوبی" از تیرماه سال جاری در آموزش و پژوهش مرکز آغاز شده و اکنون در مرحله مقوله سازی و نگارش فصل دوم قرار دارد. هدف از اجرای این طرح بررسی ساختار و محتوای اخبار سیمای خراسان جنوبی می باشد.
  18/05/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.