صفحه اصلی> اخبار مراکز

دوره آموزشی مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی غذایی با استناد HACCp در استان گلستان برگزار شد

دوره آموزشی مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی غذایی با استناد HACCp در استان گلستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان گلستان دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی غذایی با استناد HACCp در استان گلستان برگزار شد

این دوره آموزشی دو روزه ، جهت آشنایی مسئولین اداره نظارت بر بهداشت عمومی ادارات کل دامپزشکی استانها با سیستم کنترل کیفی HACCP در صنایع غذایی و با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور و سازمانی ملی استاندارد ایران برگزار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی گفت:استان گلستان یک استان با محوریت کشاورزی و دامپروری است و از آنجا که در مسیر ارتباطی شمال به شرق کشور قرار دارد مسأله تأمین مواد غذایی و پروتئینی را با مشکل روبرو می کند که امروز با برنامه ریزی های آینده نگری که در مبحث مواد غذایی با منشاء دامی توسط دامپزشکی صورت گرفته است از این لحاظ در سطح قابل قبولی هستیم.

استاندارد HACCP یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که این استاندارد به دنبال شناسایی نقاط بحرانی بوده و با روش های کنترلی مواد غذایی نهایی عاری از هر گونه خطری خواهد بود.

مدیر پژوهش

  1396/11/19
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.