صفحه اصلی> اخبار مراکز

اتمام طرح پژوهشی «شناخت وضعیت زنان کارآفرین استان مازندران و موانع و محدودیت‌های مؤثر بر عملکرد آنان»

اتمام طرح پژوهشی «شناخت وضعیت زنان کارآفرین استان مازندران و موانع و محدودیت‌های مؤثر بر عملکرد آنان»


طرح پژوهشی «شناخت وضعیت زنان کارآفرین استان مازندران و موانع و محدودیت‌های مؤثر بر عملکرد آنان» کار سرکار خانم خورشیدی هیکوئی، به اتمام رسید.
هدف از این پژوهش شناخت وضعیت زنان کارآفرین استان مازندران و موانع و محدودیتهای موثر بر عملکرد آنان است. روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان برتر در حوزه‌های گوناگون صنعتی، بازرگانی و خدماتی، فرهنگی، کشاورزی و غیره در استان مازندران در سالهای 96-95-94 است. یافته‌های این مطالعه تصویری روشن از وضعیت زنان کارآفرین در زمینه کارآفرینی ارائه می‌دهد.
  1397/02/17
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.