صفحه اصلی> اخبار مراکز

اتمام پژوهش «بررسی علل و عوامل کاهش آرامش روانی و عوامل موثر بر آن در بین مردم تبریز»

اتمام پژوهش «بررسی علل و عوامل کاهش آرامش روانی و عوامل موثر بر آن در بین مردم تبریز»


پژوهش بررسی علل و عوامل کاهش آرامش روان مردم تبریز به اتمام رسید. یافته های پژوهش نشان داد میانگین آرامش روانی در بین شهروندان تبریزی برابر با 67/2 درصد می باشد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که عوامل اجتماعی- اقتصادی و روانی متعددی بر آرامش روان مردم تبریز تاثیرگذار است، که از جمله؛ تورم و گرانی، درآمد پایین، عدم تاب آوری، عدم داشتن مهارت زندگی، سطح رفاه پایین، گرایش به اعتیاد، پاینن بودن سواد سلامت، آنومی، استرس امنیت اجتماعی، عوامل محیطی و شهرنشینی، مسائل و مشکلات مسکن، اخبار و گزارش های رسانه ای، عدم انسجام خانواده، مشکلات ناباروری، طلاق، خشونت علیه زنان و دختران، استرس محیط کاری، استرس نظام آموزشی، طولانی شدن دوران تجرد، بیکاری و استرس شبکه های اجتماعی بر آرامش روان شهروندان تبریزی تاثیر دارد.
راهکارهای رسانه ای نیز در این تحقیق بر اساس موضوعات مرتبط با پژوهش ارائه شده است؛ از جمله راهکارهای خانوادگی، راهکارهای دینی، راهکارهایی در مورد جوانان، راهکارهایی در رابطه با اعتیاد، راهکارهای رسانه ای و راهکارهای اجتماعی. این تحقیق توسط خانم مهین منیری دانش آموخته رشته روانشناسی انجام شد.
  1397/02/17
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.