صفحه اصلی> اخبار مراکز

تصویب طرح پژوهشی شرح حال علماء استان چهارمحال و بختیاری در شورای طرح و برنامه

تصویب طرح پژوهشی شرح حال علماء استان چهارمحال و بختیاری در شورای طرح و برنامه


طرح پژوهشی بررسی شرح حال علماء( مشاهیر علمی مذهبی) استان چهارمحال و بختیاری برای تولید برنامه رادیویی در شورای طرح و برنامه مرکز مطرح و به تصویب رسید. این طرح پژوهشی را آقای نایب صالحی دانش آموخته تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان ارائه کرده است.
  25/05/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.