صفحه اصلی> اخبار مراکز

اجرای طرح پژوهشی وضعیت استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی در اراک

اجرای طرح پژوهشی وضعیت استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی در اراک    
اجراي طرح پژوهشي وضعيت استفاده و آثار اجتماعي، فرهنگي و آموزشي شبكه ¬هاي اجتماعي بر دانش ¬آموزان دبيرستاني شهر اراك

در این پژوهش مواردي همچون نوع كاربري مورد استفاده دانش¬آموزان از شبكه¬هاي اجتماعي، ميزان استفاده دانش¬آموزان از شبكه هاي اجتماعي نوع برخورد دانش¬آموزان در مواجهه با خطر و آسيب¬هاي شبكه¬هاي اجتماعي، درك مخاطراتي دانش¬آموزان در برابر آسيب¬هاي شبكه¬هاي اجتماعي، تاثير استفاده دانش¬آموزان از شبكه هاي مجازي بر اعتماد بين گروهي، اعتماد نهادي، مشاركت اجتماعي، روابط اجتماعي، نظام ارزشي و بينشي دانش آموزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این پژوهش با توجه به فراخوان نيازهاي پژوهشي، سازمان آموزش و پرورش استان اجرا می شود

سایت جهاد دانشگاهی استان مرکزی
  1397/03/02
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.