صفحه اصلی> اخبار مراکز

پارک علم و فناوری کرمانشاه مرجع منطقه ای مالکیت فکری

پارک علم و فناوری کرمانشاه مرجع منطقه ای مالکیت فکری


پارک علم و فناوری استان کرمانشاه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع منطقه ای مالکیت فکری انتخاب شد.     

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه به منظور گسترش فعالیت های مرتبط با ارزیابی و حمایت از اختراعات و نوآوری ها در سطح کشور بر اساس اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به عنوان مرجع منطقه ای مالکیت فکری انتخاب شد.

بر اساس ابلاغ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در منطقه تحت پوشش پارک و در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی این معاونت، استان کرمانشاه در ارتباط با ارزیابی اختراعات و نوآوری ها، حمایت مالی از ثبت و به کار گیری اختراعات و همچنین فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی به عنوان مرجع منطقه ای برگزیده شد.

مرجع منطقه ای و مالکیت فکری پارک علم و فناوری کرمانشاه در جهت گسترش یافته های پژوهشی، جنبه های حقوقی و انتقال فناوری نقش بسزایی در حمایت از مخترعین و دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان ایفا می کند.

وظایف این مرجع عبارتند از:

•حمایت مالی از ثبت اختراعات در داخل کشور

•حمایت مالی از ثبت اختراعات در خارج کشور

•حمایت مالی از فروش امتیاز بهره برداری از اختراعات در داخل کشور

•حمایت مالی از تولید دانش فنی

•برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی

•شرکت در کارگاه های آموزشی

•انتشارات و اطلاع رسانی

•ارزیابی اختراعات و ارائه مشاوره به مراجعان .
    
پارک علم و فن آوری کرمانشاه    
  28/05/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.