صفحه اصلی> اخبار مراکز

اتمام پروژه پژوهشی بررسی قابلیتهای شبکه استانی آذربایجان غربی درتقویت دینداری جوانان(مطالعه موردی شهر ارومیه)

اتمام پروژه پژوهشی بررسی قابلیتهای شبکه استانی آذربایجان غربی درتقویت دینداری جوانان(مطالعه موردی شهر ارومیه)


ین پژوهش که با استفاده از روش swtoاجراشده تلاش دارد ظرفیتهای شبکه استانی رادرمقوله تقویت دینداری جامعه مورد بررسی قرار دهد وراهکارهای اجرایی ورسانه ای جهت افزایش قابلیتهای رسانه دراین حوزه پیشنهاد نماید.
  1397/04/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.