صفحه اصلی> اخبار مراکز

دانشگاه اراک توسعه پژوهش کاربری را در دستور کار دارد

دانشگاه اراک توسعه پژوهش کاربری را در دستور کار دارد


رئیس دانشگاه اراک گفت: رسالت اصلی دانشگاه تولید علم و گسترش مرزهای اندیشه و دانش نوین است و این مرکز آموزش عالی توسعه پژوهش های کاربردی را به صورت خاص دنبال می کند

سعید حمیدی در دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک، افزود: اکشوردر عرصه اقتصادی، زیست محیطی، کمبود منابع آبی و موضوعات اجتماعی با مسائلی مواجه است که گره گشایی از این مشکلات و پاسخ به نیازهای جامعه در گرو مشارکت اصحاب اندیشه و علم در کانون های دانشگاهی و پژوهشی است.
وی اظهارداشت: چهار پژوهشکده دانشگاه اراک در بخش های مختلف فعالیت پژوهشی دارندکه سویه فعالیت های این مراکز بر تولید پژوهش های کاربردی است.
رئیس دانشگاه اراک گفت: کمبود برخی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از چالش های جدی دانشگاه اراک است و نیروهای کارآمد دانشگاهی برای اثرگذاری علوم نظری باید از خدمات مراکز تحقیقاتی بهره مند شوند
وی اظهار داشت: 2 هزار و 800 مرکز آموزش عالی در کشور دایر است که 170 واحد با بودجه مستقیم دولت اداره می شود و بودجه محدود توان رسیدگی مطلوب به این حوزه را نمی دهد
رئیس دانشگاه اراک گفت: برای بالندگی مراکز دانشگاهی باید حمایت های مردمی در کنار دولت تعریف شود در غیر این صورت توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
حمیدی افزود: ارتباط دانشگاه با حوزه صنعت و کشاورزی ماموریت جدید دانشگاه اراک است تا با همکاری شرکت های فناوری و مراکز رشد در راستای اهداف آموزش عالی قدم بردارد.
وی اظهار داشت: دانشگاه اراک 14 شرکت دانش بنیان دارد که در بخش های مختلف قراردادهایی را منعقد کرده است.

ایرنا
  1397/04/16
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.