صفحه اصلی> اخبار مراکز

انجام پژوهش با عنوان "بررسی آسیب ها و آثار مخرب شبکه های اجتماعی و نقش رسانه در کاهش آسیب ها" در واحد پژوهش اصفهان

انجام پژوهش با عنوان "بررسی آسیب ها و آثار مخرب شبکه های اجتماعی و نقش رسانه در کاهش آسیب ها" در واحد پژوهش اصفهان


خانم مریم حایک در این پژوهش درصدد مطالعه آسیب¬ها و آثار مخرب شبکه¬های اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای رسانه ملی در جهت کاهش آسیب¬های شبکه¬های اجتماعی است

در زندگی انسان امروز، انقلابی تکنولوژیک حول محور تکنولوژی‌های اطلاعات متمرکز است و با سرعتی شتابان در حال تغییر بنیان¬های مادی جامعه است. شکل جدیدی از روابط میان اقتصاد، دولت و جامعه ایجاد شده و الگوهای ارتباط اجتماعی بیش از پیش دچار تنش می‌شوند.در چنین شرایطی برخورد مردم جوامع در حال توسعه با پدیده شبکه¬های اجتماعی، عمدتا بر اساس تاخر فرهنگی است و در این بین مردم جامعه ایران نیز مبتلابه این موضوع می¬باشند. به همین دلیل عدم آشنایی با نحوه استفاده از ابزار وارداتی، منجر به بروز آسیب¬ها و آثار مخرب قابل توجهی شده است. ضرورت شناخت آسیب¬ها و آثار مخرب شبکه¬های اجتماعی به صورت بومی و منطقه¬ای به منظور کاهش آسیب¬ها اهمیت ضرورت انجام این تحقیق می¬باشد.
پژوهش حاضر با بهره¬گیری از دو روش «پیمایش» و « مصاحبه نیمه ساختار یافته» انجام شده است.
بر اساس یافته¬های پژوهش، شبکه¬های اجتماعی در یک دسته¬بندی کلی دارای 30 مورد آسیب فردی و اجتماعی قابل توجه و مهم هستند. اتلاف زمان، گسترش روان رنجوری، گسترش فردیت و گوشه-گیری، ایماژ منفی بدن، کاهش سطح اعتماد به نفس، اختلالات جنسیتی، هویت زدایی از جمله آسیب-های فردی و گسترش عدم قانون¬پذیری، رشد سطحی¬گرایی و ترویج شایعات، ایجاد هرم وارونه سنی در انتقال اطلاعات و تضعیف روابط عاطفی از جمله آسیب¬های اجتماعی شبکه¬های اجتماعی است.  1397/04/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.