صفحه اصلی> اخبار مراکز

بازدید آقایان امیر احمدی مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسجی و غلام حسینی مدیر محترم پرسشگری ازمرکزایلام

بازدید آقایان امیر احمدی مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسجی و غلام حسینی مدیر محترم پرسشگری ازمرکزایلام


آقایان امیر احمدی مدیر کل محترم پشتیبانی پژوهش واجرای نظر سنجی و آقای غلام حسینی مدیر محترم پرسشگری در مورخ 10/4/97 از مرکز ایلام بازدید کردند. دراین دیدار ابتدا با پرسشگران مرکز جلسه داشتند ودر این جلسه روش جدیدنمونه گیری را تشریح نمودند. بعداز آن درجلسه ای که با حضور پژوهشگران واحد انجام شد، در مورد آسیب شناسی نحوه اجرا وانجام پژوهش ها بحث ورایزنی شد وبعد از جلسه با مدیر کل مرکز نیز دیدار نمودند.

  1397/04/17
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.