صفحه اصلی> اخبار مراکز

تحلیل گفتمان سیاست های انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی در مرکز همدان

تحلیل گفتمان سیاست های انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی در مرکز همدان


 تحلیل گفتمان سیاست های انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی

 

پژوهش تحلیل گفتمان سیاست های انقلاب اسلامی در برنامه های گفتگومحور شبکه استانی توسط پژوهشگر محترم؛سرکار خانم ناهید سعادت سیرت در آذر 1397 به پایان رسید. این پژوهش دربردارنده تحلیل انتقادی گفتمان در برنامه های انقلاب اسامی در طی چهل سالگی انقلاب اسلامی است.    برنامه گفتگومحور «جنگ انقلاب» از برنامه های گفتگومحور شبکه اسانی همدان است که در مورد دستاوردها و سیاست های انقلاب اسلامی در طی چهار دهه می پردازد. این برنامه دارای ساختاری گفتمانی است که سیاست های داخلی و خارجی را در بخش های مختلف با استفاده از نظر کارشناسان خبره و مسئولین به نقد می کشاند. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با استفاده از نظریه- روش لاکلا- موفه به تحلیل این برنامه پرداخته شود. تا بدین وسیله نحوه شکل گیری گفتمان نقد در حوزه های مختلف سیاست داخلی اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمی و آموزشی،محیط زیست و کشاورزی) و سیاست های خارجی را در طول انقلاب اسلامی از نگاه صاحب نظران این امر نمایان کرده و نظم گفتمانی ای را که شکل دهنده این برنامه است را مشخص نماید. 

  1397/09/28
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.