صفحه اصلی> اخبار مراکز

فرستنده آنالوگ سیمای نور خاموش شد

فرستنده آنالوگ سیمای نور خاموش شد


فرستنده آنالوگ شبکه تلوزیونی استان قم، صبح دوشنبه 27 مرداد خاموش شد تا شبکه های دیجیتال صدا وسیما افزایش یابند.
    

بنابر اعلام معاونت فنی و پشتیبانی مرکز، به منظور توسعه، تکمیل و تقویت سینگال رسانی شبکه های رادیو تلوزیونی دیجیتال در استان قم، فرستنده آنالوگ سیمای نور خاموش شد و از این پس شهروندان قمی برای دریافت شبکه تلوزیونی قم باید از گیرنده های دیجیتال استفاده کنند.


پیش از این پخش فرستنده آنالوگ شبکه سیما نیز در استان قم متوقف شده بود.


در حال حاضر با راه اندازی فرستنده های دیجیتال 24 شبکه سیما و 20 شبکه رادیویی در استان قم قابل دریافت است که با توسعه این روند قابل فزایش نیز خواهد بود.


روند خاموشی فرستنده های آنالوگ در کشور از سوم اسفند ماه 1390 آغاز شده و تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

  08/06/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.