صفحه اصلی> اخبار مراکز

تولید برنامه مستند تلویزیونی بازه جغرق (توت ) با استفاده از پژوهش انجام شده در مرکز خراسان رضوی

تولید برنامه مستند تلویزیونی بازه جغرق (توت ) با استفاده از پژوهش انجام شده در مرکز خراسان رضوی


 تولید برنامه مستند تلویزیونی بازه جغرق (توت ) با استفاده از پژوهش انجام شده در مرکز خراسان رضوی
با هدف معرفی و شناسایی توت و توتستان ها و فرآورده های صنعت ، طب و ... حاصل از آن در خراسان رضوی واین برنامه پیش تولید می باشد .
  1398/03/01
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.