آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید : 23
فصل : تابستان
سال :  1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 
عنوان : انگیزه های استفاده روزنامه نگاران از رسانه های اجتماعی( فیسبوک و توییتر)

انگیزه های استفاده روزنامه نگاران از رسانه های اجتماعی( فیسبوک و توییتر)

چکیده: هدف از اين تحقيق، شناخت دلايل فعاليت روزنامه نگاران در رسانه هاي اجتماعي (فيسبوك و توييتر) است. تحقيق حاضر از لحاظ دسته بندي بر مبناي هدف، تحقيقي کاربردي است و به لحاظ دسته بندي بر مبناي نحوه گردآوري داده ها، تحقيق توصيفي تلقي ميشود. جامعه آماري عبارت است از روزنامه نگاران شاغل در تهران که در رسانه هاي اجتماعي توييتر و فيسبوک عضويت دارند. روش نمونه گيري به صورت هدفمند و گلوله برفي است. به اين صورت که يک پرسشنامه باز و يک پرسشنامه بسته با طيف ليکرت با مشارکت اساتيد راهنما و مشاور و گروهي از خبرگان روزنامه نگار تهيه شد. لينک اين دو پرسشنامه براي روزنامه نگاران فعال در فيسبوک و توييتر به صورت آنلاين ارسال و از آنها خواسته شد تا همکاران خود را معرفي کنند. در نهايت 281 پرسشنامه قابل قبول مبناي تحقيق قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که توييتر بيش از دو برابر فيسبوک نيازهاي شناختي را برآورده ميکند. فيسبوک نيز بيش از دو برابر توييتر نيازهاي اجتماعي روزنامه نگاران را تأمين ميکند. در مورد نيازهاي فردي هر دو پلتفورم تقريباً به يک ميزان اين دسته از نيازها را تأمين کردهاند. در فيسبوک وضعيت مردان و زنان در زمينه نيازهاي شناختي مشابه است. در مورد نيازهاي اجتماعي زنان، دو برابر مردان از فيسبوک براي تأمين نيازهاي اجتماعي خود استفاده ميکنند.
نویسنده : اميد جهانشاهي دکتري مديريت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
نویسنده : رها خرازي آذر عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
نویسنده : بهناز وکيلي کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
عنوان : بازنمایی سبک زندگی بیوتی اینفلوئنسرهای مرد ایرانی در اینستاگرام

بازنمایی سبک زندگی بیوتی اینفلوئنسرهای مرد ایرانی در اینستاگرام

چکیده: در سالهاي اخير با توسعه بهره گيري از اينستاگرام، فعاليت بيوتي اينفلوئنسرها در حوزه زيبايي و بازنمايي بدن، رشد چشمگيري داشته است. پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال بوده که بيوتي اينفلوئنسرهاي مرد چه ويژگي هايي دارند و چه سبکي از زندگي را در فضاي اينستاگرامي بر ميسازند؟ براي پاسخ به اين سؤال از روش نتنوگرافي استفاده شده است. فعاليتها و بازخوردهاي مهمترين صفحات اينستاگرامي فعالان اين حوزه و همچنين نظرها (کامنتها)، نوشتارها (کپشنها)، داستانهاي موقت (استوريها) و ساير محتواهاي منتشر شده ميان اين افراد و دنبال کنندگان آنها، تحليل شده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد که سبک برآمده از فعاليت بيوتي اينفلوئنسرها بر روي پنج محور اصلي نمايش بدن، فراغت، جلب فالوئر، تبليغات تجاري و خاص بودگي متمرکز شده است. هر يک از اين مضامين، خرده مضامين ديگري را نيز در بر ميگيرند. تحليل فعاليتهاي بيوتي اينفلوئنسرها و بازخورد آنها در ميان دنبال کنندگانشان نشان ميدهد بيوتي اينفلوئنسرهاي مرد ايراني، آشکارا ويژگيهاي پذيرفته شده مردانگي را درهم ميشکنند، به طوري که مي توان از آن به عنوان شکاف در ويژگي هاي مردانگي نام برد. بازخوردهايي که اين افراد ميگيرند نيز تأييدکننده اين واقعيت است که آنها را پيش مرگه هاي گسست در فهم سکسؤاليته و کردارهاي جنسيتي بدانيم.
نویسنده : حسين بصيريان جهرمي دکتري علوم ارتباطات اجتماعي (دانشگاه علامه طباطبايي)
نویسنده : يوسف خجير عضو هيئت علمي دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
نویسنده : پگاه طوسي کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه سوره
عنوان : همگرایی تلویزیون های جهانی با کمپین های رسانه های اجتماعی

همگرایی تلویزیون های جهانی با کمپین های رسانه های اجتماعی

چکیده: اين مقاله با هدف «تحليل کمپين هاي رسانه اي و شيوه همگرايي آن با رسانه هاي اجتماعي» انجام شده است. از آنجا که اهداف و وضعيت کنوني و روند آتي کمپين هاي رسانه اي از موارد مهم در عصر همگرايي رسانه ها به شمار مي آيد، سياستگذاران رسانه شايسته است توجه ويژه اي به آنها داشته باشند. در اين مقاله ضمن بررسي و مرور پيشينه هاي داخلي و خارجي اين کمپين ها، به اثرگذاري، سودمندي و نتايج آن در جوامع مختلف در راستاي بسيج اجتماعي و کنشگري کاربران پرداخته شده است. پرسش اصلي در اينجا آن است که تلويزيون در چه اشکالي ميتواند با کمپين هاي رسانه هاي اجتماعي همگرا شود؟ از آنجا که سؤالات مرتبط با گونه شناسي و هدف گذاري نيازمند بهره گيري از روشهاي آنلاين است، از روش نتنوگرافي در دو رسانه اجتماعي توييتر و اينستاگرام استفاده شده است. يافته هاي اين پژوهش مبتني بر تحليل کمپين هاي سياسي، فرهنگي، گردشگري، سينمايي و سلامت با مشارکت تلويزيون هاي جهاني نظير سي ان ان، فاکس نيوز و دويچه وله و برخي ديگر با نسبت همگرايي آنها در شماري از هشتگ هاي توييتر و صفحات اينستاگرامي کاربران نشان ميدهند که در کنار «اصول سياسي» که به عنوان خط عمل براي هر رسانه شناخته ميشود، مسئله «منفعت جمعي» نيز قرار ميگيرد. اين دو، اصول مهمي براي اتخاذ سياست هاي همسو با نظام هاي رسانه اي محسوب ميشوند و در فرايندهاي مختلف کمپين سازي اهميت دارند.
نویسنده : معصومه نصيريپور دانشجوي دکتري جامعهشناسي (دانشگاه خوارزمي)
نویسنده : مريم رحيمي کارشناس ارشد ارتباطات؛ (دانشگاه آزاد اسلامي)
عنوان : پخش زنده و تلویزیون اینستاگرامی به مثابه یک تلویزیون اینترنتی

پخش زنده و تلویزیون اینستاگرامی به مثابه یک تلویزیون اینترنتی

چکیده: يکي از مهمترين تحولات صنعت تلويزيون، همگرايي روزافزون آن با اينترنت و رسانه هاي اجتماعي و ظهور تلويزيون جاري (Streaming TV)، ويدئوي درخواستي (VOD) و تلويزيون مبتني بر پروتکل اينترنت (IPTV) است. اما ويژگي مهم تلويزيون اينستاگرامي يعني امکان به اشتراک گذاري ويدئوهاي کاربر-توليد (UGC)، آن را بيشتر به يک سرويس اشتراک ويدئو و رقيب يوتيوب تبديل ساخته است که سعي کرده با پشتيباني از ويدئوهاي عمودي، ظرفيت جديدي براي مصرف آنلاين ويدئو ايجاد کند و تأثيرگذاري خاص خود را در صنعت استريم داشته باشد. اين مقاله با هدف بررسي بيشتر خدمات پخش زنده (Live) و تلويزيون (IGTV) در رسانه اجتماعي اينستاگرام، به مثابه نوعي تلويزيون اينترنتي به دنبال آن است تا اين دو قابليت را در همگرايي با اينستاگرام تشريح کند. همچنين از آنجا که ويدئوها، لايوهاي اينستاگرامي و گفت وگوهاي شکل گرفته اطراف آن، بويژه پس از همه گير شدن ويروس کرونا در جهان، به بخش مهمي از کنشگري افراد و گروه هاي مختلف در جامعة ايراني تبديل شده است، توجه به اين قابليتها در اينستاگرام که مهمترين رسانه اجتماعي فيلتر نشده در کشور ماست، امکان برخورداري از بستر رسانه اي آزاد، متکثر و چند موضوعي را فراهم کرده است.
نویسنده : فرزانه نزاکتي دکتري علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده : فرشته نزاکتي کارشناس ارشد روانشناسي باليني دانشگاه شيراز
عنوان : مطالعه کیفی مؤلفه های روزنامه نگاری شهروندی در فضای مجازی

مطالعه کیفی مؤلفه های روزنامه نگاری شهروندی در فضای مجازی

چکیده: امروزه شهروندان روزنامه نگار با بهره گيري از فضاي مجازي و رسانه هاي جديد، به عنوان چشم بيناي مطالبه گر اجتماعي، زمينه هايي براي جابه جايي اطلاعات و قدرت فراهم ساخته اند؛ اين مقاله موضوع روزنامه نگاري شهروندي را در گفت وگو با 15 نفر از صاحب نظران و اساتيد ارتباطات اجتماعي، در مطالعه اي کيفي و با استفاده از مشاهده و مصاحبه عميق نيمه ساخت يافته تحليل ميکند. نمونه گيري در اين مطالعه، به شکل هدفمند است و اشباع اطلاعات، دليلي براي کفايت مصاحبه ها تلقي ميشود. تجزيه و تحليل اطلاعات براساس روش هفت مرحله اي کلايزي است و گويه هاي استخراج شده از مصاحبه ها، سير منطقي را براي رسيدن به مفاهيم اوليه و ثانويه طي کرده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهند که روزنامه نگاري شهروندي مي تواند به بستري براي مطالبه حقوق شهروندي مبدل شود و دولت ها مي توانند بسترهاي قانوني و معرفتي را بويژه در فضاي مجازي براي شهروندان خود فراهم سازند. اين مطلوب، تصويب قانون جامع رسانه اي و اصلاح ساختارهاي سياسي و اجتماعي را مي طلبد. روزنامه نگاري شهروندي از طريق شکوفايي ظرفيت هاي فردي و اجتماعي رشد و ارتقاي حقوق شهروندان را فراهم مي کند و نهادهاي مدني نيز به عنوان بسترهايي براي گفت وگوي شهروندان در اين عرصه، نقش کليدي و سازنده اي دارند.
نویسنده : مهدي خسروشاهي دکتري علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
عنوان : سیاست ورزی در اینستا: انگیزه هایی برای دنبال کردن رهبران سیاسی در اینستاگرام

سیاست ورزی در اینستا: انگیزه هایی برای دنبال کردن رهبران سیاسی در اینستاگرام

چکیده: اين مقاله، شيوه هاي استفاده سياسي از اينستاگرام و رضامندي از آن را به تفصيل شرح مي دهد. بر پايه پيمايش انجام شده در اين مطالعه، انگيزه هاي دنبال کردن رهبران سياسي در بستر اين رسانه و چگونگي ارتباط انگيزه هاي دنبال کنندگان، مبتني بر ويژگي هاي جمعيت شناختي و نگرش هاي سياسي تحليل شده است. يافته ها نشان مي دهند که انگيزه کسب اطلاعات، مهمترين عامل براي دنبال کردن رهبران سياسي در اينستاگرام است و انگيزه منفعت اجتماعي در اولويت بعدي قرار دارد. همچنين مردان بيش از زنان، با هدف کسب منفعت اجتماعي از اينستاگرام بهره مي گيرند و بين استفاده از اينستاگرام با انگيزه سرگرمي و جوان بودن شخص رابطه وجود دارد. اين نتايج همچنين بينشي در مورد چگونگي تأثيرگذاري کنش سياسي در اينستاگرام نيز ارائه مي دهد. پاسخگويان اعلام داشتند که انگيزه هاي اصلي آنها براي دنبال کردن صفحات رهبران سياسي در اينستاگرام، اطلاع رساني و کسب راهنمايي است. همچنين ساير نتايج نشان ميدهند که بسياري از دنبال کنندگان مطالب سياسي در اينستاگرام، براي تصميم گيري در مورد رفتار رأي دهي خود، آن را پذيرا شده اند. پاسخگويان همچنين اينستاگرام را به عنوان يک منبع خبري کليدي براي کسب آگاهي از موضوعات جاري در حوزه سياسي، مهم دانسته اند.
نویسنده : جان اچ. پارميلي و ناتاليا رومان
مترجم : مهديه ايزدپناه کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران
عنوان : رسانه های اجتماعی و دیپلماسی عمومی

رسانه های اجتماعی و دیپلماسی عمومی

چکیده: اين مقاله، به دنبال کشف ظرفيت هاي نوآوري سياسي از طريق رسانه هاي اجتماعي و توانايي آن در تغيير شکل ديپلماسي عمومي است. تمرکز اين نوشتار بر مطالعه تطبيقي راهبردهاي ديپلماتيک ديجيتال اتحاديه اروپا، آمريکا و ژاپن در چين و مبتني بر رسانه اجتماعي يا ميکروبلاگ سينا ويبو است. پرسش هاي مهمي که در اين مقاله مطرح شده، اين است که رسانه هاي اجتماعي چگونه براي اهداف ديپلماسي دولتي مؤثر واقع مي شوند و چه اشکال ارتباطي براي جذب و تعامل با مخاطبان خارجي مناسب ترند؟ يافته ها نشان مي دهند که براي بررسي ارتباط ديپلماسي ديجيتال در سطح سفارتخانه ها، رسانه هاي اجتماعي قادر به انجام دادن سه جنبه کليدي از تعاملات موجود در ديپلماسي عمومي؛ يعني برجسته سازي يا تعيين دستورالعمل ديجيتالي، گسترش يا توسعه حضور ديجيتال و توليد گفت وگوي (مباحثه) ديجيتالي هستند که در اين مقاله، دو جنبه مهمتر آن تشريح شده است.
نویسنده : کرنليو بجولا و لو جيانگ
مترجم : محمد نيک ملکي دانشجوي دکتري علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامهطباطبايي
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.