آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید : 22
فصل : بهار
سال :  1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 
عنوان : تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی استفاده از محتوای کاربرمحور در تلویزیون

تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی استفاده از محتوای کاربرمحور در تلویزیون

چکیده: هدف اصلی این مقاله انتخاب مناسب‌ترین روش‌های همگرایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور (UGC) است که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از آنها بهره گیرد. ابتدا با در نظر گرفتن مجموع نظریه‌ها و یافته‌های پژوهش‌های پیشین و همچنین مشاهدات تجربه‌های شبکه‌های تلویزیونی، انواع روش‌های همگرایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور در قالب دسته‌بندی مشتمل بر پنج روش پیشنهاد شده است: بازخورد، سوژه‌یابی، محتوایابی، جمع‌سپاری و افکارسنجی. به‌منظور اعتبارسنجی و تصحیحات لازم، این دسته‌بندی در پنج جلسه تخصصی با حضور مدیران و خبرگان بخش‌های مختلف صداوسیما به بحث و تبادل‌نظر گذاشته و نهایی شد. برای اولویت‌بندی این موارد از روشی از مجموعه خانواده روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره یا تحلیل تصمیم چندمعیاره بهره گرفته شده است. روش فرایند سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار «اکسپرت چویس» به‌کار رفت و در نتیجه علاوه بر مشخص شدن لیستی که پنج روش همگرایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور را به ترتیب اولویت برای ما مشخص کرده است، وزن مطلوب هر کدام از این روش‌ها نیز به‌دست آمد. تحلیل مشخص کرد بر اساس معیارهای تصمیم استفاده از روش جمع‌سپاری برای همگرایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور بیشترین امتیاز را می‌گیرد و پس‌ازآن با فاصله کمی محتوایابی قرار دارد. افکارسنجی، بازخورد و سوژه‌یابی رتبه‌های سوم تا پنجم این اولویت‌بندی هستند. در پایان پس از جمع‌بندی، پنج پیشنهاد کاربردی برای بهره‌گیری از نتایج پژوهش در بخش‌های مختلف سازمان صداوسیما ارائه شده است.
نویسنده : محمد مهدی مولایی دکترای علوم ارتباطات (دانشگاه تهران)؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عنوان : پوشش خبری ویروس کرونا در فیسبوک و توییتر شبکه‌های خبری برتر جهان

پوشش خبری ویروس کرونا در فیسبوک و توییتر شبکه‌های خبری برتر جهان

چکیده: این مقاله با هدف «مطالعه تطبیقی پوشش خبری ویروس کرونا در رسانه‌های اجتماعی (فیسبوک و توییتر) شبکه‌های خبری برتر جهان» نگاشته شده است. به همین منظور در گام نخست، با استفاده از روش مصاحبه با خبرگان علوم ارتباطات و متخصصان اخبار، فهرستی مورد اجماع از ده شبکه خبری برتر جهان (سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی، فاکس نیوز، ان‌دی‌تی‌وی، راشاتودی، سی‌سی‌تی‌وی، ان‌اچ‌کی، دویچه‌وله، فرانس24 و الجزیره) فراهم آمده است. در مرحله دوم، با مرور سیستماتیک و نظام‌مند، ضمن مراجعه مستقیم به شبکه‌های خبری برتر، مهمترین اخبار مربوط به «ویروس کرونا»، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از لحاظ پوشش خبری، مبتنی بر سه شاخص میانگین مشاهده (ویو) یا پسند (لایک)، نظر (کامنت) و بازنشر (به اشتراک گذاشته شدن)، نشان می‌دهد که صفحات فیسبوکی سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی و فاکس‌نیوز، موفق‌ترین، و صفحات فیسبوکی سی‌سی‌تی‌وی، ان‌دی‌تی‌وی و ان‌اچ‌کی، بر اساس این شاخص‌ها در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته‌اند. همچنین صفحات توییتری بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز، الجزیره و دویچه‌وله در مقایسه با پنج صفحه توییتری دیگر وضعیت بهتری کسب کرده‌اند.
نویسنده : مانا دشتگلی هاشمی دکترای فرهنگ و ارتباطات (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)
عنوان : رابطه بین کنشگری در اینستاگرام و میزان پایبندی به هویت دینی

رابطه بین کنشگری در اینستاگرام و میزان پایبندی به هویت دینی

چکیده: هدف این مقاله بررسی رابطه بین کنشگری در اینستاگرام و میزان پایبندی به هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه سوره است. داده‌های آن برگرفته از پژوهشی کاربردی است که به شکل پیمایشی جمع‌آوری شده و از نوع همبستگی از نظر تحلیل داده ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 3780 دانشجو، در سه دانشکده «فرهنگ و ارتباطات»، «معماری و شهرسازی» و «هنر» دانشگاه سوره می‌شوند که با استفاده از فرمول کوکران در نهایت 349 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، نوع و محتوای کنشگری در اینستاگرام، پرسشنامه‌هایی 12 سوالی و 36 سوالی را درباره اینستاگرام و هویت دینی طراحی کرده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به‌وسیله نرم‌افزار spssنسخه 21 انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین کنشگری در اینستاگرام و میزان پایبندی به هویت دینی دانشجویان دانشگاه سوره رابطه مثبت و معکوس وجود دارد. همچنین بین کنشگری در اینستاگرام و میزان پایبندی به بعد رفتاری دانشجویان دانشگاه سوره رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. با این حال، بین کنشگری در اینستاگرام و میزان تعهد دینی به دانشجویان دانشگاه سوره رابطه معناداری مشاهده نشد. در نهایت، در این مطالعه وجود رابطه معنادار و معکوس، بین کنشگری در اینستاگرام و میزان اعتقاد دینی در دانشجویان دانشگاه سوره به تأیید رسیده است.
نویسنده : منصور ساعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ دکترای علوم ارتباطات
نویسنده : حسین بصیریان جهرمی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی)
نویسنده : احسان ظهیرالدینی کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه سوره
عنوان : رسانه‌هاي ديجيتال و توسعه فرهنگ كودكان: از دیدگاه والدین و معلمان

رسانه‌هاي ديجيتال و توسعه فرهنگ كودكان: از دیدگاه والدین و معلمان

چکیده: فناوري و رسانه‌هاي ديجيتال، با تغيير تفكر، تاثير بسزايي در توسعه فرهنگي کودکان دارند. وابستگی کودکان به ابزارهای دیجیتال به ویژگی‌های متمایز گروه‌های کودکان در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ زیرا آنها تحت تأثیر فناوری و رسانه‌های دیجیتالی قرار دارند. به همین منظور، اين مطالعه باهدف شناخت تأثیر فناوری و رسانه‌های دیجیتال در توسعه فرهنگ كودك از ديدگاه معلمان و والدين و راهکارهایی برای توسعه فرهنگ کودکان انجام گرفته است. جمعیت آماری این تحقیق را اولیا و معلمان مدارس ابتدایی تشکیل می‌دهند. تعداد 25 مدرسه از 6 منطقه(یک،3، 15، 5 ، 22 و 19) تهران بصورت خوشه ای انتخاب شدند. تعداد 697 پرسشنامه از والدین و تعداد 694 پرسشنامه از معلمان تکمیل شده و قابل قبول مبنای تحقیق قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر والدین و معلمان، مهمترین جنبه تحت تأثیر فرهنگ کودکان، بعد عقلانی و هوشی آنهاست. پس از این جنبه، بعد زیبایی شناختی و اجتماعی فرهنگ کودکان بیشترین اثرپذیری را از فناوری رسانه‌های دیجیتال دارد. در نهایت، به منظور دستیابی به راهکارهایی برای بهره‌مندی از رسانه‌ها و فناوری‌های دیجیتال به منظور توسعه فرهنگ کودکان با 15 تن از متخصصین این حوزه مصاحبه انجام شد. آموزش و پرورش و خانواده‌ها می‌توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.
نویسنده : امید جهانشاهی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
نویسنده : میشا تیموری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
نویسنده : میترا سیفی دیجوجین کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان : بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر اعتماد به خرید اینترنتی

بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر اعتماد به خرید اینترنتی

چکیده: هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش است که آیا سواد رسانه‌ای تأثیر معناداری بر اعتماد به خرید اینترنتی دارد؟ روش این پژوهش، پیمایشی از نوع مقطعی بوده و از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری مطالعه شامل تمامی شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه بر طبق فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 404 نفر برآورد شده است. در توصیف متغیر خرید اینترنتی بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد 117 نفر (برابر با 29 درصد) بود، درحالی که کمترین میزان آن به گزینه خیلی زیاد (39 نفر) برابر با 7/9 درصد اختصاص داشت. میانگین کل اعتماد به خرید اینترنتی نیز حدود 3 از 5 بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که بین متغیر سواد رسانه‌ای با اعتماد به خرید اینترنتی در بین شهروندان تهرانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نویسنده :  
عنوان : مغز آنلاین: اینترنت چگونه می‌تواند به تغییر شناخت ما منجر شود

مغز آنلاین: اینترنت چگونه می‌تواند به تغییر شناخت ما منجر شود

چکیده: تأثیر اینترنت در ابعاد مختلف جامعه مدرن روشن است. با این حال، تأثیری که ممکن است بر ساختار و عملکرد مغز ما داشته باشد، همچنان به عنوان یک موضوع بسیار مهم پژوهشی، مورد ملاحظه است. در اینجا ما آخرین یافته‌های روان‌شناختی، روان‌پزشکی و تصویربرداری عصبی را به‌کار می‌گیریم تا چندین فرضیه اصلی را در مورد اینکه چگونه اینترنت باعث تغییر شناخت ما می‌شود، بررسی کنیم. به طور مشخص، تلاش می‌کنیم تا چگونگی اثرگذاری ویژگی‌های منحصر به‌فرد دنیای آنلاین را بر این موضوعات بررسی کنیم: الف) ظرفیت‌های توجه؛ چنانچه می‌دانیم جریان مداوم و در حال تکامل اطلاعات آنلاین، تقسیم توجه ما را در منابع مختلف رسانه‌ای، با دقت و تمرکز پایدار، دنبال می‌کند. ب) فرآیندهای حافظه؛ این منبع گسترده و در دسترس منابع اطلاعات آنلاین، شیوه‌ای را که ما از طریق آن دانش را بازیابی، ذخیره و حتی ارزش‌گذاری می‌کنیم، جا‌به‌جا می‌کند؛ ج) شناخت اجتماعی؛ به مثابه توانایی تنظیم روابط آنلاین و کشف شباهت‌ها و برانگیختن فرایندهای اجتماعی در دنیای واقعی، در راستای خلق تعاملات جدید بین اینترنت و زندگی اجتماعی، از جمله خودپنداره‌ها و عزت نفس. به طور کلی شواهد موجود نشان می‌دهند که اینترنت می‌تواند تحرکات شدید و دگرگونی‌های پایداری در هر یک از زمینه‌های شناختی ایجاد کند، که ممکن است در تغییرات مغز منعکس شود. با این حال، یک اولویت نوظهور برای پژوهش‌های آتی، تعیین میزان تأثیر استفاده گسترده از رسانه‌های آنلاین بر رشد شناختی مغز در بین جوانان و بررسی کردن این نکته است که چگونه ممکن است پیامدهای شناختی و تأثیر استفاده از اینترنت بر مغز در بین سالمندان و جوانان متفاوت باشد. پیشنهاد این مقاله آن است که پژوهش‌های اینترنتی بیشتری نیز به طور گسترده‌تر انجام شوند تا بررسی کنیم که چگونه این جنبه بی‌سابقه جدید از زندگی جوامع آنلاین، می‌‌تواند بر شناخت ما از مغزمان در طول دوره زندگی اثر بگذارد.
نویسنده : جوزف فیرث و همکاران
مترجم : مریم شیرمحمدی کارشناس ارشد ارتباطات؛ (دانشگاه آزاد اسلامی)
عنوان : اقتصاد سیاسی در تاکسی آنلاین اوبر

اقتصاد سیاسی در تاکسی آنلاین اوبر

چکیده: رسانه‌های اجتماعی به طور عمده، در بستر اقتصاد تسهیمی و مبتنی بر فرهنگ اطلاعات اشتراکی، ارائه می‌شوند. این مقاله به نقد عملکرد شرکت حمل و نقل اوبر از منظر اقتصاد سیاسی می‌پردازد. اوبر که خدمات آن مبتنی بر اقتصاد فناوری‌محور است، از یک دهه گذشته با طراحی یک اپلیکیشن تاکسی آنلاین، موقعیت رانندگان و مشتریان (مسافران) را به منظور ساماندهی مسیرهای حرکت به اشتراک می‌گذارد. برخی از متفکران، بر اساس انواع مالکیت خصوصی، عمومی و اشتراکی، میان سه نوع اقتصاد سیاسی مرتبط با رسانه‌ها در جوامع معاصر تمایز قائل می‌شوند. از دیدگاه آنها، اوبر نوعی از امپریالیسم دیجیتال را در قالب شرکت ارتباطاتی سودمحور و انتفاعی در قلمرو رسانه‌های اجتماعی، ایجاد کرده، که به دنبال اتخاذ رویکردهای استعمارطلبانه دیجیتال و تلاش برای دسته‌بندی و خط‌کشی منطق حاکم بر خدمات عمومی، تحت پوشش ملزم کردن کاربران به انباشت سرمایه است. این نوع استعمارطلبی دیجیتال شکلی از کشمکش‌های طبقاتی را به تصویر می‌کشد که بر اساس آن خدمات عمومی و پروژه‌های مبتنی بر اشتراک اطلاعات، بتوانند بهترین واکنش را به واسطه وارونه‌ساختن کشمکش‌های طبقاتی و تلاش برای فرونشاندن منطق سرمایه‌داری بازار نشان دهند. در عین حال، اوبر تمایل دارد خود را به مثابه نوعی از تعاونی‌های پلتفرمی تعریف کند، در حالی که این نوع تعاونی‌ها، عملکردی شفاف دارند، به طور مشارکتی اداره می‌شوند و حمایت‌های حقوقی را از کارگران (حتی کارگران سیار) در برابر رفتارهای خودسرانه و مستبدانه به عمل می‌آورند.
نویسنده : جاشوا گیسی
مترجم : محمد خلجی کارشناس ارشد مدیریت رسانه؛ (دانشگاه صدا و سیما)
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.