آخرین شماره فصلنامه  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه  : 25
عنوان  -  فصل : فصلنامه مطالعات رسانه های جدید - زمستان
سال :  1399
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه  
عنوان : قوم‌نگاری مجازی در اینستاگرام: مورد مطالعه صفحه تجربه‌های مادرانگی‌ام

قوم‌نگاری مجازی در اینستاگرام: مورد مطالعه صفحه تجربه‌های مادرانگی‌ام

چکیده: در این مقاله به بررسی نحوه بیان تجربه بارداری زنان در رسانه اجتماعی اینستاگرام پرداخته شده است. پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تجربه بارداری به عنوان مرحله آغاز مادری چگونه در رسانه اجتماعی اینستاگرام بیان شده است؟ همچنین در مرحله گذار به مادری، زنان به دنبال برآوردن چه نیازهایی در صفحات تجربه مادری در رسانه اجتماعی اینستاگرام هستند؟ برای پاسخ به پرسش‌های یادشده، از روش کیفی نتنوگرافی و مطالعه موردی با تامل بر پیوند نظریه‌های فمنیسیتی، رویکرد گذار به مادری و نیز استفاده و رضامندی از رسانه بهره گرفته شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که 8 مضمون از استفاده و رضامندی در استفاده از صفحات درج تجربیات مادرانه در اینستاگرام از سوی زنان قابل شناسایی هستند: 1) «اطلاع‌جویی و آگاهی»، 2) «تجربه مشترک با دیگران»، 3) «یافتن الگویی برای تقلید»، 4) «رها شدن از عواطف ناخوشایند»، 5) «تقدیرگرایی»، 6) «اعتقاد به مسائل جادویی و معجزه‌آسا»، 7) «کسب هویت» و 8) «احساس همدلی با دیگران.»
نویسنده : مطهره آخوندی کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیما
عنوان : روایتگری انفجار بیروت در وب‌سایت‌های خبری سی‌.ان‌ان، رویترز و العالم

روایتگری انفجار بیروت در وب‌سایت‌های خبری سی‌.ان‌ان، رویترز و العالم

چکیده: روایتگری خبری از شیوه‌های جذاب تعامل با کاربرانی است که برای دسترسی و مطالعه اخبار، گزینه‌های فراوانی در اختیار دارند. این شیوه در قالبی داستان‌گونه، از خشونت‌ها و تلخی‌ها می‌کاهد و مخاطب را با استفاده از گره‌ها و گشایش‌های روایی، به سمت هدف مورد نظر هدایت می‌کند. از این رو، اگر وب‌سایت‌های یک شبکه رسانه‌ای را بخشی از شاکلة خبررسانی‌ آن بدانیم، به‌کارگیری شیوة یادشده در تنظیم اخبار این بخش می‌تواند کاربران وب‌سایت‌ها را به مخاطبان جدی‌تر شبکه‌‌ها تبدیل کند. با این رویکرد، پژوهشگر با تمرکز بر خبری واحد، یعنی «حادثة انفجار بندر بیروت» آن را در وب‌سایت‌ شبکه‌های سی.ان.ان، رویترز و العالم، مطالعه کرده و شیوة روایت هریک را بر اساس الگوی لابوف مورد بازبینی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که از پیچیدگی در روایت سی.‌ان.ان و سپس رویترز، نسبت به شبکة العالم بیشتر استفاده شده است. روایت رویترز در این مورد مبتنی بر عنصر «چه کسی» گره‌های داستانی و دامنة زمانی آن را گسترش داده است و سی.ان.ان با تأکید بر عنصر «چه چیزی» و با به‌کارگیری خرده‌روایت‌ها بر پیچیدگی داستان افزوده است. روایت العالم نیز مبتنی بر عنصر «چه چیزی» و رویدادمحور گزارش شده است.
نویسنده : محبوبه علی‌محمدی دکترای علوم ارتباطات (دانشگاه علامه طباطبایی)
عنوان : تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی در فضای مجازی و خودشی‌ء‌انگاری زنان

تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی در فضای مجازی و خودشی‌ء‌انگاری زنان

چکیده: خودشیءانگاری از جمله مسائل مطرح در حوزۀ زنان است که در سال‌های اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظریۀ مک کینلی و هاید (1996) و با روش کمّی از نوع پیمایشی، رابطۀ میان اثرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی در فضای مجازی و خودشیءانگاری در زنان 18 تا 35 ساله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای متشکل از پرسشنامۀ کوان، احمد و احمد (2019) برای سنجش تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و از پرسشنامه مک کینلی و هاید (1996) برای سنجش خودشیءانگاری استفاده شده است. نمونۀ آماري با استفاده از نرم‌افزار «سمپل پاور» 270 نفر، تعيين و از شيوۀ نمونه‌گيري در دسترس استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز آزمون‌های تی‌تک نمونه، ضریب همبستگی پیرسون و همچین روش هایس (براي سنجش اثر متغيرهاي تعديل‌گر) به‌کار گرفته شده‌اند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که فرضیۀ پژوهش مبنی بر وجود رابطۀ مثبت و معنی‌دار میان اثرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و خودشیءانگاری و دو مؤلفۀ نظارت بدنی و شرم بدنی آن با ضرایب همبستگی پیرسون 50/0، 53/0 و 48/0 تأیید می‌شود. با این حال، رابطه میان اثرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و باور به کنترل بدن با ضریب همبستگی پیرسون 18/0- از نوع منفی و معنادار است. از میان متغیرهای تعدیل‌کننده، تنها تحصیلات مادر در رابطه میان دو متغیر اصلی پژوهش نقش تعدیل‌کننده دارد.
نویسنده : فاطمه آرمنده کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
عنوان : توییتری شدن سیاست در انتخابات 2020 امریکا

توییتری شدن سیاست در انتخابات 2020 امریکا

چکیده: این مقاله با هدف «بررسی نقش و سیاست توییتر در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 امریکا» نگاشته شده است. توییتر به عنوان یکی از مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی در انتخابات اخیر امریکا نقش‌آفرینی کرده و به حدی مورد توجه و کانون مراجعه و انتشار اخبار قرار گرفته است که مسئولان آن، به ناچار تصمیم گرفته‌اند همسو با مرجعیت، صحت و سرعت بالای خبررسانی در انتخابات، چند سیاست بسیار مهم را برای حفظ جایگاه و اعتبار اخبار منتشر شده در آن، ابلاغ و اجرایی کنند. می‌توان گفت که در مجموع، 5 سیاست مهم یا چالش‌برانگیز برای انتخابات در دستور کار این میکروبلاگ قرار گرفته است که به ترتیب عبارت‌اند از: 1) ممنوعیت تبلیغات سیاسی؛ 2) برچسب زدن (اعلام هشدار) به توییت‌های گمراه‌کننده و یا حذف یک توییت؛ 3) اعمال تغییرات فنی؛ 4) انتخاب 7 منبع رسانه‌ای شناخته‌شده و در نهایت 5. مسدود کردن همیشگی حساب کاربری؛ ابلاغ این سیاست‌ها و تبعیت نکردن رییس‌جمهور وقت ایالات متحده دونالد ترامپ از آنها، به تدریج به مسدود شدن همیشگی حساب او منجر شد. در نهایت، مسئولان توییتر در ژانویه 2021 اعلام کردند که پس از «بررسی دقیق» توییت‌های رییس‌جمهور سابق، حساب کاربری او را به دلیل «خطر تحریک بیشتر به خشونت» برای همیشه مسدود کرده‌اند. مقاله حاضر، ضمن مروری بر سیاست‌های اعلامی و اعمالی توییتر در بازه زمانی انتخابات 2020 ایالات متحده امریکا، بر کنشگری سیاسی حساب توییتری دونالد ترامپ از منظر یک حوزه عمومی آنلاین، متمرکز است.
نویسنده : سارا مهدوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات (دانشگاه سوره)
عنوان : سلامت تعاملی به واسطه رسانه‌های اجتماعی

سلامت تعاملی به واسطه رسانه‌های اجتماعی

چکیده: علم پزشکی به‌طور مداوم در حال تطابق با فناوری‌های جدید است. در طول دو دهه اخیر، اینترنت، تغییر الگویی را در چگونگی فعالیت‌های حوزه سلامت ایجاد کرده و با ورود رسانه‌های اجتماعی به حوزه پزشکی، تحولی جدید بین بیماران، پزشکان و سایر بازیگران حوزه سلامت پدید آورده است. بیماران در رسانه‌های اجتماعی، با هدف پیدا کردن اطلاعات بهداشتی، حمایت شدن از جانب گروه‌های آنلاین، بحث و گفتگو در انجمن‌ها، بیان تجربیات و شرح وقایع مربوط به سیر بیماری خود، به فعالیت می‌پردازند. مقاله حاضر، با کمک روش اسنادی و تکنیک سوآت به ارزیابی توصیفی نقش رسانه‌های اجتماعی در حوزه سلامت پرداخته و با مروری بر ادبیات، «گونه‌شناسی، کاربردها، نقاط ضعف و قوت، و محدودیت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حوزه سلامت» را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که اکثر سازمان‌های فعال در حوزه بهداشت و درمان، هنوز از زیرساخت‌های مناسب برای بهره‌گیری از قابلیت‌های این فناوری نوین برخوردار نیستند؛ این ناکارآمدی در درجه اول، به دلیل اتکای زیاد مراقبت‌های بهداشتی به تعامل سنتی بین بیمار و پزشک وابسته است؛ با این حال، روش‌هایی که در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده، نشان می‌دهند که با توسعه و همه‌گیر شدن رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان عموم تغییراتی را می‌توان در این رویکرد ایجاد کرد.
نویسنده : بهنام رضاقلی‌زاده کارشناس ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه صدا و سیما) و پژوهشگر ارتباطات
نویسنده : معصومه عظیم‌نژاد کارشناس ارشد پرستاری (دانشگاه تهران)
عنوان : ارزیابی گفتگوی سیاسی آنلاین: آیا دوقطبی شدن موجب تبادل نظر بیشتر می‌شود؟

ارزیابی گفتگوی سیاسی آنلاین: آیا دوقطبی شدن موجب تبادل نظر بیشتر می‌شود؟

چکیده: در سال‌های اخیر، یکپارچگی فزاینده‌ای در فضای مجازی ایجاد شده است که به کاربران امکان می‌دهد درباره موضوعات مورد علاقه خود، از جمله سیاست بحث کنند. نخستین مشارکت‌ها در اظهار نظر نسبت به پست‌های خبری، توجه به رسانه‌های آنلاین را به مثابه یک حوزه عمومی شکوفا (مدنی و مشارکتی) جلب کرد و این، در فرایند گفتگوی سیاسی عمیق‌تر شد (فونگ، گیلمن و شکاباتور، 2013؛ لیلکر و جکسون، 2008؛ اوریلی، 2005؛ استرومر ـ گالی و ویچوفسکی، 2011). دو قطبی شدن همانند یک ویژگی دائم، از خصوصیات گفتگوهای یادشده، بویژه در کشورهای مدیترانه‌ای (برای پوپولیست‌ها) به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های پژوهشی مربوط به واکاوی دوقطبی شدگی در مباحث سیاسی، ناشی از روایت‌های خبری است. هدف از مقاله حاضر نیز تحلیل گفتگوی سیاسی از چشم‌انداز دوقطبی شدن در یوتیوب بوده است که ویژگی‌های بسیار خاصی را نمایان می‌کند. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 400 هزار اظهارنظر ارسال شده دربارۀ موضوعات متنوع (تغییرات اقلیمی، بحران کاتالونیا و تبلیغات انتخاباتی احزاب سیاسی) روشی خاص را برای سنجش دو قطبی شدن پیشنهاد می‌کنیم. فرضیۀ ما این است که تعداد نظرها (متغیر کمی)، رابطۀ مثبتی با دو قطبی شدن (متغیر کیفی) دارد. همچنین اطلاعات مربوط به طرز فکر ایدئولوژیک تحریریه روزنامه‌ها، نوع موضوعات مورد بحث و میزان گفتگوی قابل ردیابی و ... را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نهایت نیز شاخصی را پیشنهاد می‌کنیم تا (1) میزان دو قطبی شدن هر اظهارنظر را اندازه‌گیری کند و آن را برای نشان دادن اینکه این معنی در طول زمان چگونه تفسیر شده است، به کار می‌بریم و (2) فرضیه را با استفاده از میانگین دو قطبی شدن نظرها برای هر ویدئو اثبات می‌کنیم.
نویسنده : ایگناسیو ژسوس سرانو کانتراس
نویسنده : خاویر گارسیا مارین
نویسنده : اسکار جی. لوئنگو
مترجم : امید جهانشاهی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مترجم : احمد چوپانیان کارشناس ارشد علوم ارتباطات (دانشگاه عثمانیا؛ هندوستان)
عنوان : مطالعات رسانه و ارتباطات در عصر دیجیتالی‌سازی و داده‌پردازی

مطالعات رسانه و ارتباطات در عصر دیجیتالی‌سازی و داده‌پردازی

چکیده: در یک دهه گذشته، به‌کارگیری عبارات «علوم انسانی دیجیتال» و «تغییر رویکرد محاسباتی» در مجامع علمی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. فرضیه مطرح، ایجاد تغییرات اساسی در چگونگی پژوهش در حوزه گسترده‌تر علوم انسانی و اجتماعی، از جمله حوزه میان‌رشته‌ای مطالعات رسانه و ارتباطات است. با ظهور ذهنیت پژوهشی داده مبنا، که فناوری‌های دیجیتال را نه‌تنها به‌عنوان موضوعی برای پژوهش، بلکه به‌طور فزاینده به‌عنوان ابزار پژوهش در نظر می‌گیرد، شاهد تحقق ترکیب سریع علوم انسانی و اجتماعی «نرم» با علوم داده مبنای داده‌های «سخت» خواهیم بود. همچنین به‌مدد دستگاه‌های محاسباتی قدرتمندتر، که قادرند مقادیر زیادی از داده‌های به ظاهر گسترده موجود را برای مثال، در قالب تحلیل فرهنگی و علوم اجتماعی محاسباتی پردازش کنند (مانوویچ ، 2018)، دانشمندان می‌توانند بر سوگیری و محدودیت‌های نمونه‌های کوچک فایق آیند و قدم را از نظریه‌پردازی فراتر گذارند. در این مقاله پیش‌بینی شده است که علوم انسانی می‌تواند در آینده نزدیک، واقعیت اجتماعی را تقریباً به همان شیوه‌ای تشریح و پردازش کند که علوم طبیعی از آن برای بیان واقعیت فیزیکی استفاده کرده است.
نویسنده : دنیس نگوین
مترجم : حمید رضا نجفی کارشناس ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه صداوسیما)
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.