عملكرد هدفمندي يارانه‌ها در سال "جهاد اقتصادي" مثبت بود

عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مشهد تاكيد كرد: با وجود نامگذاري سال جاري به نام "جهاداقتصادي" به رشد اقتصادي كه در برنامه پيش‌بيني شده بود، نرسيده‌ايم. دكتر صادق بافنده ايمان‎دوست در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال "جهاد اقتصادي" را مثبت ارزيابي كرد و افزود: با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، حمايت از توليد در سالي كه مي‌بايست جهادگونه عمل كرد، صورت نگرفت. دكتر بافنده ايمان دوست با تاكيد بر اينكه براي فعاليت‌هاي جهادگونه در اقتصاد كشور بايد فرهنگ كسب و كار را در بين مردم ترويج كرد، افزود: زماني كه مردم به سوي توليد سوق داده شوند و از شغل‌هاي كاذب بيرون روند، شاهد "جهاداقتصادي" در كشور خواهيم بود. وي سرمايه‌گذاري مردم را در سكه و ارز يكي از شغل‌هاي كاذب در كشور دانست و تصريح كرد: سوق دادن اقتصاد كشور به سمت انحصارگري نيز باعث شده است كه نتوانيم جهاد اقتصادي را اجرايي كنيم. او با تاكيد بر اينكه بايد قوانين ضد انحصاري در اقتصاد كشور تصويب شود، اظهار كرد: رقابت در اقتصاد منجر به فعاليت‌هاي جهاد هم خواهد شد. وي در خصوص اثرات تحريم‌ها بر اقتصاد كشور، يادآور شد: هر چند كه تحريم‌ اقتصادي بدترين موضوع براي كشور است اما با اين وجود باعث شده كه در برخي از فعاليت‌هاي توليد به خودكفايي برسيم. عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مشهد خاطرنشان كرد: همه كشورهاي دنيا در اقتصاد به يكديگر وابسته مي‌باشند و قطع و ارتباط در اين خصوص معنايي ندارد، لذا بايد براي شكوفايي اقتصاد كشور اقدام به تاسيس شعب بانك‌هاي خارجي دركشور و تاسيس شعب بانكي ايران در ساير كشورها كنيم تا سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يابد.

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.