سياست‏هاي فقرزدايي (در كلام معصومين عليهم‏السلام)

سياست‏هاي فقرزدايي (در كلام معصومين عليهم‏السلام) شناسنامه سياست‏هاى فقرزدايى در كلام معصومين عليهم‏السلام كد: 591 نويسنده: اكبر اسدعليزاده ناشر و تهيه‏كننده: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1381 شمارگان: 1200 بهاء: 1200 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRCgIRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 8ـ03ـ7808ـ964ISBN: 964-7808-03-8 / چکيده: بر اساس سخنان مقام معظم رهبري، حضرت آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي (دامت بركاته) در زمينه ضرورت مبارزه با فقر و اولويت دادن به مسايل اقتصادي در راه مبارزه با فقر، اين پژوهش مي‏كوشد شيوه‏ها، رفتارها و سخنان معصومين عليهم‏السلام را در راه مبارزه بافقر يادآور شود و با ارايه روش‏هاي علمي و عملي معصومين عليهم‏السلام و الگو قرار دادن آن‏ها در سياست‏ها و برنامه‏هاي مبارزه با اين پديده شوم، راه‏كارها و سياست‏هاي كارآمد را بررسي كند. اين اثر در چهار موضوع كلي زير به بحث و بررسي مي‏پردازد. 1. فقر در آيينه كلام معصومين عليهم ‏السلام. 2. عوامل فقر. 3. راه‏هاي مبارزه با فقر. 4. نقش رسانه در مبارزه با فقر.

اكبر اسدعليزاده 
مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.