فقر و فقرستيزي در ديدگاه امام علي عليه‏السلام

شناسنامه کد: 221 مهر ماه 77 مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما گروه اقتصاد چکيده در مجموعه حاضر كه متشكل از شش مقاله است، سعي شده تا به ميزان توان از خرمن معارف حضرت علي(ع) بهره گرفته و به تبيين برخي از وجوه فقر پرداخته شود. عناوين مقالات اين مجموعه و نويسندگان آن از اين قرار است: 1 ـ فقر و آثار زيانبارش بر انسان محمدرضا يوسفي 2 ـ راهبردهاي اقتصادي فقر ستيزي سيدرضا حسيني 3 ـ وظايف توانگران در برابر نيازمندان شجاعي 4 ـ فقرزدايي در شيوه رفتاري اميرمؤمنان سيدرضا حسيني 5 ـ رابطه فقر و زهد علي‏اصغر هادوي‏نيا 6 ـ آسيب شناسي فقر سعيد فراهاني‏فرد

گروه اقتصاد 
http://pajuhesh.irc.ir

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.