مدل سازی فناوری اطلاعات و رشد اقتصاد، مطالعه تطبیقی ایران و سنگاپور

نويسنده: صابري، روح الله مقطع: کارشناسي ارشد رشته گرايش: معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه: امام صادق (ع) استاد راهنما: مهدي صادقي استاد مشاور: محمدهادي زاهدي وفا چکيده: بنابر ادعاي برخي متخصصان ظهور پديده اقتصادي جديد (economy new‎) ناميده مي شود تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي کشورها بوجود آورده است. اين پديده جهاني بوده و فناوري اطلاعات در کانون آن قرار دارد. مطالعه به بررسي فرضيه رشد اقتصادي در بستر اقتصاد جديد مي پردازد. در اين مطالعه شاخصي براي اقتصاد جديد ارائه مي شود که دامنه اقتصادي نوظهور و فاصله کشور از افق پيشرو را نشان مي دهد. در اقتصاد جديد منبع اصلي رشد اقتصادي فناوري اطلاعات است. اين فرضيه در مورد اقتصاد ايران و در دوره زماني ????-‎???? مورد آزمايش قرار مي گيرد. در اين مطالعه فناوري اطلاعات به عنوان يکي از نهاده هاي مولد شده و تاثير آن بر رشد توليد (ستانده) مورد ارزيابي قرار مي گيرد. همچنين ضمن معرفي سرمايه فناوري اطلاعات معياري براي کمي سازي آن ارائه شده است. جهت بررسي سهم فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي از روش حسابداري رشد استفاده مي شود.شاخص اقتصاد جديد نشان مي دهد که ايران در مراحل اوليه اقتصاد جديد قرار دارد که با نسبت IT/GDP‎ کوچکي آغاز کرده است. رشد سريع اين نسبيت نشان مي دهد که اقتصاد پتانسيل زيادي جهت تبديل به اقتصاد جديد دارد و به سوي آن حرکت مي کند.در واقع اقتصاد ايران در مرحله (گذر) به اقتصاد جديد قرار دارد. نتايج مدل حسابداري نشان مي دهد فناوري اطلاعات به عنوان موتور محرک رشد در بستر اقتصاد جديد ايران. ??/‎? درصد از کل ??/‎? در صد رشد توليد سالانه طي دوره ‎?? ساله را به خود اختصاص داده است. مقدار مثبت و نسبتا زيادي سهم IT‎ در اقتصاد ايران نکته قابل توجهي بوده و بر اين ديدگاه که IT‎ در مرکز فرآيند توسعه اقتصادي در بستر اقتصاد جديد دارد را تاييد مي کند.

صابری، روح الله  
http://www.hawzah.net/

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.