اسراف و استفاده بهينه از امكانات‏اقتصادى

شناسنامه مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما مرداد 1379ماه تبيين مفهومي و بررسي آثار اقتصادي بسياري از آموزه‏هاي اسلامي مي‏تواند به عنوان روشي جهت طرح مباحث اقتصاد اسلامي در نظر گرفته شود. يكي از مفاهيمي كه در فرهنگ اسلامي مورد توجه قرار گرفته است، اسراف و حكم فقهي حرمت آن مي‏باشد. اسراف عبارت است از هر نوع تجاوز از حدّ و خروج از ميانه‏روي و اعتدال در هر كار و فعاليتي است كه انسان انجام مي‏دهد. امّا آنچه در اين مجموعه مورد بحث و بررسي قرار گرفته، اسراف در مال و امور اقتصادي است و معناي عام آن مورد نظر نيست. اسراف مي‏تواند به صورتهاي اتلاف، تضييع، مصرف بدون نياز، معطّل گذاردن سرمايه و خروج از شأن در مصرف، تحقق پيدا كند. ازطرف ديگر، يكي از پيش فرض‏هاي اقتصاد متعارف، كمبود منابع مي‏باشد. پيش فرضي كه با توجه به گسترش جمعيّت، زمينه بدبيني گروهي از اقتصاددانان همچون «مالتوس» را سامان داده است. بررسي آثار اقتصادي اسراف مي‏تواند به يكي از علل پيدايش كمبود منابع موجود در كوتاه مدت و نيز نقصان آن در بلند مدت بپردازد و تحليل ديگري در برابر اين معمّا قرار دهد.

سيد كاظم رجايي ، مهدي رجايي و محمد رجايي  
مرکز پژوهش های اسلامی

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.