فضیلت اعتدال در قرآن
عنوان عربي: فضيلة الاعتدال في القرآن مقطع: کارشناسي ارشد رشته گرايش: الهيات و معارف اسلامي دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد استاد راهنما: حجتي، سيدمحمد باقر تاريخ دفاع: 1372 چکيده: اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول درباره مفهوم عدالت، قسط و اقسام آن، اهميت عدالت، نمونه هايي از اعتدال در قرآن و احاديث،پايه هاي عدالت اجتماعي، سيستم حکومت، سيستم اقتصاد و بعضي از عوامل انحراف از عدالت است. بخش دوم در خصوص مستقيم و استقامت و بخش سوم درمورد قصد و اقتصاد (ميانه روي) و سرانجام بخش چهارم در زمينه وسط و حد وسط در قرآن مي باشد. کاربر گرامي جهت دريافت اصل پايان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرماييد.
نويسنده:نادری نژاد، زهرهکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.