بررسی جایگاه خمس و زکات در تامین مالی حکومت اسلامی
مقطع: کارشناسي ارشد رشته گرايش: معارف اسلامي و مديريت دانشگاه: امام صادق (ع) استاد راهنما: مصباحي مقدم استاد مشاور: محمد طالبي چکيده: پديده شگرف ظهور حکومت اسلامي ايران بر مبناي ولايت فقيه پس از ‎??قرن از رسالت پيامبر اکرم(ص) با هدف اسلامي شدن در تمام ابعاد نظام بشريت از جمله فرهنگ، سياست، مديريت، اقتصاد و غيره باعث ايجاد نگرشي جديد در معادلات نظام دنيا گرديد، اين رساله قدمي هر چند کوچک در جهت ايجاد مديريت منابع مالي اسلامي و اقتصاد اسلامي در قالب تشکيل نظام مالياتي اسلام بر مبناي خمس و زکات مي باشداستفاده از اين دو ابزار مالي جهت تامين مالي حکومت اسلامي و سازو کار ايجاد يک نظام کارآمد در جمع آوري خمس و زکات و مصرف آن از اهداف اين تحقيق مي باشد با توجه به اين که خمس و زکات از فروع دين بوده و فلسفه تشريح آنها اقتصادي و مالي مي باشند همچنين ريشه در کتاب و سنت دارند لذا در اين تحقيق به بررسي علمي ويژگي ها و اهداف مالياتهاي ثابت اسلامي (خمس و زکات) و مالياتهاي متعارف براساس الگوي تحصيل ومصرف پرداخته شده است همچنين تاثيرات اقتصادي آنها بر متغيرهاي اقتصادي و محاسبات ظرفيت هاي بالقوه آنها مورد ارزيابي قرار گرفته است و کارآيي ماليات هاي اسلامي خمس و زکات نسبت به ماليات هاي متعارف مشاهده مي شود. در ايت تحقيق خمس و زکات در کنار يکديگر ديده شده است و در واقع خمس مکمل زمات مي باشد در نهايت با توجه به مطالعات علمي و آزمون فرضيه هاي تحقيق توانايي ماليات هاي اسلامي(خمس و زکات) از لحاظ ميزان و قابليت آنها در جهت تامين مالي حکومت اسلامي به اثبات رسده است همچنين امکان ايجاد يک تشکيلت نظام مند جهت دريافت و اخذ خمس و زکات و مصرف آنها در بودجه نظام حکومت اسلاکي نتيجه شده است. کاربر گرامي جهت دريافت اصل پايان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرماييد.
نويسنده: ادیب، سعیدکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.