فهرست کتابچه‌هاي مرکز تحقیقات
عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 4 ماه محرم (دفتر چهارم)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,قمري,جلد,4,ماه,محرم,(دفتر,چهارم),محرم/تقويم/ماه,هاي,قمري,>

پژوهشگران :
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : محرم/تقويم/ماه هاي قمري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اصلي اين پژوهش بررسي توصيفي روزشمار آيين هاي ماه محرم در ايران است. اين پژوهش ، بر پايه پژوهش هاي توصيفي، تفسيرگرا و در چهارچوب پژوهش هاي کيفي انجام شده است. به همين دليل از نظريه اي مشخص پيروي نمي کند.در اين پژوهش، تلاش شده است تا در توصيف داده ها به عوامل ساختاري فرهنگ عامه در مواجهه با ماه محرم توجه شود. روش پژوهش، اسنادي و کتابخانه اي بوده و در برخي موارد، براي رفع ابهامات و تکميل مطالب از مصاحبه استفاده شده است. ضمن اينکه از تکنيک فيش نويسي اسناد نيز براي جمع آوري اطلاعات و بهره گرفته شده است. جامع آماري اين پژوهش ، تمامي اسناد فرهنگياري پيرامون موضوع محرم را که طي سال هاي ‎1341 به بعد ، به واحد فرهنگ مردم مرکز تحقيقات صداوسيما ارسال شده است، در بر ميگيرد.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 3 ماه محرم ( دفتر سوم )

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,قمري,جلد,3,ماه,محرم,(,دفتر,سوم,),تقويم/ماه,هاي,قمري/محرم>

پژوهشگران : مجتهدپور / آنی زاده
تعداد صفحات : 450
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : تقويم/ماه هاي قمري/محرم
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اصلي اين پژوهش بررسي توصيفي روزشمار آيين هاي ماه محرم در ايران است. اين پژوهش ، بر پايه پژوهش هاي توصيفي، تفسيرگرا و در چهارچوب پژوهش هاي کيفي انجام شده است. به همين دليل از نظريه اي مشخص پيروي نمي کند.در اين پژوهش، تلاش شده است تا در توصيف داده ها به عوامل ساختاري فرهنگ عامه در مواجهه با ماه محرم توجه شود. روش پژوهش، اسنادي و کتابخانه اي بوده و در برخي موارد، براي رفع ابهامات و تکميل مطالب از مصاحبه استفاده شده است. ضمن اينکه از تکنيک فيش نويسي اسناد نيز براي جمع آوري اطلاعات و بهره گرفته شده است. جامع آماري اين پژوهش ، تمامي اسناد فرهنگياري پيرامون موضوع محرم را که طي سال هاي ‎1341 به بعد ، به واحد فرهنگ مردم مرکز تحقيقات صداوسيما ارسال شده است، در بر ميگيرد
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي قمري جلد‎2 ماه محرم (دفتر دوم )

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,قمري,جلد‎2,ماه,محرم,(دفتر,دوم,),تقويم/محرم/ماه,هاي,قمري>

پژوهشگران : مجتهدپور / آنی زاده
تعداد صفحات : 309
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : تقويم/محرم/ماه هاي قمري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اصلي اين پژوهش بررسي توصيفي روزشمار آيين هاي ماه محرم در ايران است. اين پژوهش ، بر پايه پژوهش هاي توصيفي، تفسيرگرا و در چهارچوب پژوهش هاي کيفي انجام شده است. به همين دليل از نظريه اي مشخص پيروي نمي کند.در اين پژوهش، تلاش شده است تا در توصيف داده ها به عوامل ساختاري فرهنگ عامه در مواجهه با ماه محرم توجه شود. روش پژوهش، اسنادي و کتابخانه اي بوده و در برخي موارد، براي رفع ابهامات و تکميل مطالب از مصاحبه استفاده شده است. ضمن اينکه از تکنيک فيش نويسي اسناد نيز براي جمع آوري اطلاعات و بهره گرفته شده است. جامع آماري اين پژوهش ، تمامي اسناد فرهنگياري پيرامون موضوع محرم را که طي سال هاي ‎1341 به بعد ، به واحد فرهنگ مردم مرکز تحقيقات صداوسيما ارسال شده است، در بر ميگيرد
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي قمري جلد ‎1 ماه محرم (دفتر اول)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,قمري,جلد,‎1,ماه,محرم,(دفتر,اول),تقويم/ماه,هاي,قمري/محرم>

پژوهشگران : مجتهدپور / آنی زاده
تعداد صفحات : 342
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : تقويم/ماه هاي قمري/محرم
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اصلی این پژوهش بررسي توصیفي روزشمار آیین های ماه محرم در ایران است. این پژوهش ، بر پایه پژوهش های توصیفي، تفسیرگرا و در چهارچوب پژوهش های كیفي انجام شده است. به همین دلیل از نظریه ای مشخص پیروی نمي كند.در این پژوهش، تلاش شده است تا در توصیف داده ها به عوامل ساختاری فرهنگ عامه در مواجهه با ماه محرم توجه شود. روش پژوهش، اسنادی و كتابخانه ای بوده و در برخي موارد، برای رفع ابهامات و تکمیل مطالب از مصاحبه استفاده شده است. ضمن اینکه از تکنیک فیش نویسي اسناد نیز برای جمع آوری اطلاعات و بهره گرفته شده است. جامعۀ آماری این پژوهش ، تمامي اسناد فرهنگیاری پیرامون موضوع محرم را كه طي سال های 1341 به بعد ، به واحد فرهنگ مردم مركز تحقیقات صداوسیما ارسال شده است، در بر ميگیرد
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 5 ماه صفر

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,قمري,جلد,5,ماه,صفر,تقويم/ماه,هاي,قمري/ماه,صفر>

پژوهشگران : جاوید / آنی زاده
تعداد صفحات : 391
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : تقويم/ماه هاي قمري/ماه صفر
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
این جستار که بهره مند از پژوهش های میدانی صدها تَن از فرهنگیاران سراسر کشور است، با هدف ارائه پژوهشی متقن از منابع آگاه، به منظور تدوین تقویم آیینی ماه صفر برای بهره گیری در تولیدات رادیویی و تلویزیونی فراهم آمده است تا هم به شناسایی خرده فرهنگ های شناخته شده و ارزشمند ماه صفر کمک کند و هم گاهشماری از ایده ها و مضامین این موضوع را به برنامه سازان یادآور شود. اثر پیش رو مجموعه ای است از آداب و رسوم و آیین های ماه صفر که در یک جلد و با در نظر گرفتن نظم منطقی و زمانی رویدادهای آیینی صفر از رؤیت هلال ماه تا آداب مربوط به پایان ماه صفر و شهادت امام رضا )ع( را در برگرفته است. مهمترین سرفصل های این کتاب عبارت اند از: آداب آغازین ماه صفر، آیین های بلاگردانی در ماه صفر، آداب و اعتقادات سیزدهم ماه صفر، روضه خوانی، ایستگاه هایصلواتی و باورهای عامه ماه صفر، آیین های عزاداری اربعین، آیین های عزاداری بیست و هشتم ماه صفر، آداب آخرین چهارشنبه ماه صفر و آداب بدرقه ماه صفر.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تقويم آييني ماه هاي ربيع الثاني ، جمادي الاول ، جمادي الثاني و شوال

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تقويم,آييني,ماه,هاي,ربيع,الثاني,،,جمادي,الاول,،,جمادي,الثاني,و,شوال,تقويم/ربيع,الثاني/جمادي,الاول/جمادي,الثاني/شوال>

پژوهشگران :
تعداد صفحات : 339
سال انتشار : 1401  
کليد واژه : تقويم/ربيع الثاني/جمادي الاول/جمادي الثاني/شوال