فهرست کتابچه‌هاي مرکز تحقیقات
عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

 
عنوان : ساخت پرسشنامه اندازه گيري اعتماد به صدا و سيما

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,,ساخت,پرسشنامه,اندازه,گيري,اعتماد,به,صدا,و,سيما,پرسشنامه/اندازه,گيري>

پژوهشگران : حسینی انجدانی / عبدالملکی
تعداد صفحات : 87
سال انتشار : 1400  
کليد واژه : پرسشنامه/اندازه گيري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اين پژوهش ساخت پرسشنامه اي براي اندازه گيري جامع و دقيق اعتماد به صدا وسيمابه گونه اي که علاوه بر اخبار ،اعتمادبه قالب هاي برنامه اي را نيزدر برگيرد.هدف غايي از ساخت اين پرسشنامه ، کمک به سياستگذاري هاي مناسب و کارشناسانه براي جذب و حفظ هر چه بيشترمخاطبان است .هدف کلي پژوهش حاضر را مي توان به صورت اهداف جزيي زير بيان کرد : ‎۱- ساخت و هنجاريابي مقياس اندازه گيري لعتماد به صدا وسيما ‎۲-ارائه پرسشنامه کوتاه براي سنجش ميزان اعتماد به صدا و سيما
مشخصات کتابچه
 
عنوان : ساخت پرسشنامه اندازه گيري رضايت از صدا وسيما

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,ساخت,پرسشنامه,اندازه,گيري,رضايت,از,صدا,وسيما,پرسشنامه/اندازه,گيري>

پژوهشگران : مرادی
تعداد صفحات : 307
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : پرسشنامه/اندازه گيري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
در اين طرح تلاش شده است يک مقياس داراي روايي و پايايي براي اندازه گيري رضايت از صدا و سيما طراحي شود .نتايج تحقيق نشان دادکه ‎۱- ساخت پرسشنامه رضايت براي هر کدام از مقوله برنامه هاي صدا وسيما صورت گيرد و ‎۲- استفاده از روش تحليل عاملي (اکتشافي و تاييدي ) در راستاي رسيدن به ساختاري متشکل از خرده مقايس ها صورت گيرد.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : شيوه اندازه گيري مخاطب صدا و سيما

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,شيوه,اندازه,گيري,مخاطب,صدا,و,سيما,مخاطبان/مخاطب,راديو/مخاطب,تلويزيون/اندازه,گيري>

پژوهشگران : شایسته رخ
تعداد صفحات : 186
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : مخاطبان/مخاطب راديو/مخاطب تلويزيون/اندازه گيري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
اين پژوهش شاهديم در دوره هاي مختلف ديدگاه هاي کلي اي در طراحي پرسش طرح هاي پيامگيران سيما ، صدا و خبر تاثيرگذار بوده است بنحوي که مي توان چند سبک براي طراحي پرسش اين طرح ها در نظر گرفت و تغييرات بين و درون سبک ها را بررسي نمود. ‎
مشخصات کتابچه
 
عنوان : کليشه هاي بين فرهنگي شهروندان ايران و عراق از يکديگر در زيارت اربعين

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,کليشه,هاي,بين,فرهنگي,شهروندان,ايران,و,عراق,از,يکديگر,در,زيارت,اربعين,اربعين/فرهنگي/ايران/عراق>

پژوهشگران : توکلي خميني
تعداد صفحات : 160
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : اربعين/فرهنگي/ايران/عراق
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
تصورات قالبي ، عامل مهمي در شکل گيري و يا بن بست روابط بين افراد در کشورهاي مختلف است. هدف اين پژوهش شناخت تصورات قالبي بين دو ملت ايران و عراق و ساخت تصورات ايده آل از طريق رسانه است. در اين پژوهش تعدادي از زائران ايراني و عراقي پاسخگوي پرسش هاي پژوهش بوده اند. براساس نتايج، در ميان زائران عراقي، تصورات قالبي مثبت نسبت به زائران ايراني برجستگي بيشتري دارد. همچنين بين محتواي تصورات قالبي اين دو گروه ، تقاوت هايي قابل مشاهده است به طوري که در تصورات قالبي عراقي ها، تنها بعد منفي ، رفتارهاي فرهنگي منفي ايرانيان است. اما در ميان زائران ايراني پاسخگو، مسئله جنگ همچنان اهميت دارد و لايه هاي مختلفي نسبت به عراقي ها به چشم مي خورد. در مقابل، افتخار به کشور و فرهنگ يا در کل، برتري جويي در ميان عراقي ها، بيشتر از ايرانيان ديده مي شود. با توه به نتايج به دست آمده، پيشنهاد مي شود که از ظرفيت رسانه، علاوه بر تشويق به شرکت در اين آيين مهم، براي ساخت انگاره مطلوب نيز (با توجه به ابعاد شناختي و اجتماعي) بهره برداري بيشتري صورت گيرد.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : شناسايي آسيب هاي اجتماعي شبکه هاي مجازي در استان مازندران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,شناسايي,آسيب,هاي,اجتماعي,شبکه,هاي,مجازي,در,استان,مازندران,آسيب,اجتماعي/شبکه,هاي,مجازي/نظريه,زمينه,اي/مازندران>

پژوهشگران : عامریان
تعداد صفحات : 211
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : آسيب اجتماعي/شبکه هاي مجازي/نظريه زمينه اي/مازندران
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
اين پژوهش در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است که مهم ترين آسيب هاي اجتماعي شبکه هاي مجازي در استان مازندران کدام اند؟ اين پژوهش يک پژوهش کيفي است که با استفاده از روش نظريه زمينه اي انجام شده است. جامعه پژوهش افرادي هستند که به نوعي دچار آسيب هاي اجتماعي مرتبط با شبکه هاي مجازي شده اند. نمونه گيري به صورت هدفمند و با توجه به شاخص اشباع نظري صورت گرفته است. براي گردآوري اطلاعات از ابزار مصاحبه عميق استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد که مشکلات و آثار منفي عضويت و فعاليت در شبکه هاي مجازي به چند گروه عمده قابل تقسيم بندي است که عبارتند از : قرار گرفتن در معرض خشونت سايبري، مشکلات و اختلالات شديد خلقي و روان شناختي ، مشکلات و اختلالات شديدجسمي، اختلالات آموزشي و سورفتارجنسي. کاربران شبکه هاي مجازي پس از مواجهه با هر يک از اين مشکلات واکنش هايي براي مقابله با آنها نشان مي دهند که اين راهبردها به سه دسته اند. راهبردهاي مثبت (معقول)، منفي(نامعقول)، و ناتواني در اتخاذ راهبرد. به موجب نتايج اين پژوهش ، انزواي اجتماعي، خشونت شديد(شامل خودزني و خودکشي)، فرار از منزل و طلاق از اصلي ترين آسيب هاي اجتماعي مرتبط با شبکه هاي مجازي در استان مازندران است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تدوين راهبردهاي رسانه ملي براي بازيابي رسانه هاي اجتماعي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تدوين,راهبردهاي,رسانه,ملي,براي,بازيابي,رسانه,هاي,اجتماعي,بازاريابي,رسانه,هاي,اجتماعي/راهبردهاي,رسانه,ملي/راهبرد,رسانه>

پژوهشگران : شریفی
تعداد صفحات : 189
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : بازاريابي رسانه هاي اجتماعي/راهبردهاي رسانه ملي/راهبرد رسانه
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
رسانه هاي اجتماعي ،بازار محصولات رسانه اي را دچار تغيير و تحول کرده اند ونسل جديدي از مخاطبان را شکل داده است که به سختي مي توان آنها را متقاعد کرد و تحت تاثير قرار داد.هدف اين پژوهش،دستيابي به راهبردي به منظور توزيع بهينه و موثر محتواي رسانه اي ازطريق رسانه هاي اجتماعي و جذب حداکثري مخاطب است و مي کوشد ظرفيت و نقش مخاطبان به عنوان بخشي از راهبردبازاريابي را توضيح دهد و روش هاي مختلف مشارکت آنها به عنوان ابزارهاي بازاريابي را تبيين کند .اين پژوهش راهبردهاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي ممکن راپيشنهاد مي کند و پيشنهادهايي به رسانه ملي را ئه مي دهد.بکارگيري رسانه هاي اجتماعي به عنوان منبع صداي مخاطب يکي از اين راهبردهاست .دراين پژوهش الگويي براي استفاده از رسانه هاي اجتماعي در سازمان صدا وسيما پيشنهاد شده است .
مشخصات کتابچه
 
عنوان : گفتمان سازي بيانيه گام دوم انقلاب - فاز‎2 / شناخت زمينه گفتمان راهبردهاي رسانه ملي براي افزايش اميد در جامعه باتوجه به بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,گفتمان,سازي,بيانيه,گام,دوم,انقلاب,-,فاز‎2,/,شناخت,زمينه,گفتمان,راهبردهاي,رسانه,ملي,براي,افزايش,اميد,در,جامعه,باتوجه,به,بيانيه,گام,دوم,انقلاب,اسلامي,اميد/اميدآفريني/اميد,آفريني,اجتماعي>

پژوهشگران : جلیلوند خسروی / تقوي پور
تعداد صفحات : 125
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : اميد/اميدآفريني/اميد آفريني اجتماعي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
دراين پژوهش با بررسي نقش رسانه در اميد واميد آفريني اجتماعي و همچنين موضوع اميد و اميد واري درفرهنگ اسلامي ،نظريات مرتبط با موضوع از قبيل جامعه پذيري ،سرگرم آموزي ،مدل سازي ،اقناع ، تصويرسازي مورد توجه قرارگرفته ،اين پژوهش باروش تحليل محتواي کيفي انجام شده و از ابزارمصاحبه عميق و نيمه ساخت يافته استفاده کرده است .درگام دوم و به منظور شناخت راهبردهاي صدا وسيماي جمهوري اسلامي براي افزايش اميد در جامعه با نخبگان چهار حوزه تخصصي جامعه شناسي ، روانشناسي ، ارتباطات ومديران رسانه ملي مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام داده است .
مشخصات کتابچه
 
عنوان : منازعات گفتماني نخبگان فکري و نحوه بازنمايي گفتمان هژمونيک در صدا و سيما (مطالعه موردي/ مجله تصويري زاويه)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,منازعات,گفتماني,نخبگان,فکري,و,نحوه,بازنمايي,گفتمان,هژمونيک,در,صدا,و,سيما,(مطالعه,موردي/,مجله,تصويري,زاويه),نخبگان/گفتمان/گفتمان,هژمونيک/صدا,و,سيماي,جمهوري,اسلامي,ايران/مجله,تصويري,زاويه>

پژوهشگران : بهمنی
تعداد صفحات : 248
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : نخبگان/گفتمان/گفتمان هژمونيک/صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران/مجله تصويري زاويه
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
يکي از محمل هايي که به واسطه آن، نزاع و گفتمان هاي متکثر بازنمايي مي شود، رسانه است. پژوهش حاضر با بررسي نحوه بازنمايي گفتمان هاي انقلاب اسلامي در رسانه ، درصدد است تا نشان دهد که در ميان گفتمان هاي متعدد، گفتمان هژمونيک رسانه ملي کدام است و نحوه مفصل بندي دال هاي محوري اين گفتمان چگونه در اين رسانه انتظام مي يابد. از سوي ديگر در اين پژوهش غيرهاي گفتماني هژمونيک معرفي و نحوه نزاع و تقابل گفتماني آنها تشريح شده است. همچنين با تمرکز ويژه بر مخاطب نخبه و تفکيک آن از مخاطب عام، تلاش شده است تا محتوا ي توليدي براي اين گونه از مخاطبان واکاوي شود و نحوه بازنمايي مباحث فکري در متون توليدي مختص مخاطب نخبه نشان داده شود.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : نسل زد و مصرف رسانه اي -گونه شناسي نحوه استفاده نوجوانان از رسانه اجتماعي و شبکه تلويزيوني اميد

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,نسل,زد,و,مصرف,رسانه,اي,-گونه,شناسي,نحوه,استفاده,نوجوانان,از,رسانه,اجتماعي,و,شبکه,تلويزيوني,اميد,,شبکه,تلويزيوني,اميد/شبکه,هاي,تلويزيون/نوجوانان>

پژوهشگران : مهرپرور
تعداد صفحات : 195
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : شبکه تلويزيوني اميد/شبکه هاي تلويزيون/نوجوانان
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
تفاوت نسل ها مسئله اي است که ازديد نظريه پردازان پنهان نمانده است . يکي از عواملي که بر اساس آن مي توان نسل هارا طبقه بندي کرد رسانه هاست .معروف ترين دسته بندي نسل ها براساس معياررسانه ايکس ، نسل واي و نسل زد است . نسل ايکس در سال هاي ‎۱۹۶۱تا‎۱۹۸۱باراديو و تلويزيون به عنوان رسانه زمانه اش ، انس گرفته است . نسل واي که در سال ‎۱۹۸۲تا ‎۲۰۰۰علاوه بر راديو و تلويزيون ،رشد اينترنت در جهان مواجه شده است .اما نسل زد افرادي هستند که اکنون دوران کودکي و نوجواني خود را مي گذرانند .که از همان کودکي با رسانه هاي ديجيتال در ارتباط بوده اند . بررسي اين مسئله که اين نسل چه عادات و تمايلاتي در مصرف رسانه هاي سنتي و ديجيتال دارد ، از ابهاماتي است که پژوهش حاضر تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد .شبکه تلويزيوني اميد که به نوجوانان کشور اختصاص داد، پرسش درباره اين موضوع که نوجوانان نسل زد چگونه وبرچه مبنايي از محصولات اين شبکه استفاده مي کنند و چه انتظارات و خواسته هايي از برنامه سازان شبکه اميد رادارند ، دراين پژوهش به آن پرداخته است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : شيوه بازنمايي نهضت عاشورا در ويژه برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,شيوه,بازنمايي,نهضت,عاشورا,در,ويژه,برنامه,هاي,سيماي,جمهوري,اسلامي,ايران,,محرم/برنامه,سازي/شبکه,هاي,تلويزيوني>

پژوهشگران : محمدي مهر / محمدی بحرانی
تعداد صفحات : 221
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : محرم/برنامه سازي/شبکه هاي تلويزيوني
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هيچ حادثه اي به اندازه نهضت عاشورا، مسلمانان و بويژه شيعيان را به جوش و خروش نمي آورد. با وجود گذشت ‎۱۴ قرن از اين واقعه هيچگاه از وسعت و شدت گراميداشت آن نکاسته و حتي افزايش يافته است. قيام سيد الشهدا از جنبه هاي معرفتي و شناختي گوناگوني نيز برخوردار است. منظور از جنبه هاي شناختي، آگاهي يافتن از ابعاد چند وجهي نهضت عاشورا بويژه مهم ترين آن که اهداف، انگيزه ها و دلايل قيام است را در بر مي گيرد. در اين پژوهش به بررسي ويژه برنامه هاي محرم در سال ‎۱۳۹۸پرداخته است. نتايج نشان مي دهد که بيش از نيمي از برنامه ها (۴/‎۵۲ درصد) با شعور و معرفت قيام اباعبدالله و (۴/‎۳۸ درصد) جنبه هاي عاطفي يا در اصطلاح، شور نهضت حسيني مرتبط است. (۳/‎۲۸ درصد) به بحث در باره ويژگي ها و قابليت هاي ابا عبدالله براي نجات انسان و جامعه پرداخته و ساير متغييرها ي پژوهش، همچون بيان و تحليل تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به بيان سرگذشت اصحاب ابا عبدالله آثار و نتايج کوتاه مدت و بلند مدت نهضت ، بيان و تحليل مراحل قيام، چندان در برنامه ها مورد توجه قرار نگرفته اند.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : آب در فرهنگ عامه (باتاکيد بر ساکنان شرق ايران)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,,آب,در,فرهنگ,عامه,(باتاکيد,بر,ساکنان,شرق,ايران),فولکلور/آبياري,سنتي/باران,خواهي/آب,در,ادبيات,شفاهي>

پژوهشگران : مشرف
تعداد صفحات : 231
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : فولکلور/آبياري سنتي/باران خواهي/آب در ادبيات شفاهي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
در اين اثر به منظور بازانديشي و ترميم رفتار در خصوص نحوه بهره مندي از اين موهبت الهي،ادبيات شفاهي وآيين هاي مرتبط با آب و نيز دانش بومي تقسيم آب در گستره ايران ، باتاکيدبرمناطق شرقي کشور بررسي شده است .اميداست از رهگذر انباشت باور داشت ها و تجارب نانوشته و نامحسوس پيشينيان در چگونگي بهره مندي و صيانت از اين نعمت خدادادي و استفاده از آن درتوليدان رسانه اي ، گامي برداشته شود.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : آسيب شناسي کاربرد زبان در آگهي هاي بازرگاني تلويزيون

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,,آسيب,شناسي,کاربرد,زبان,در,آگهي,هاي,بازرگاني,تلويزيون,آگهي,بازرگاني/آسيب,شناسي,زباني/پيام,بازرگاني>

پژوهشگران : انصاریان
تعداد صفحات : 134
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : آگهي بازرگاني/آسيب شناسي زباني/پيام بازرگاني
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
در پژوهش حاضر،به بررسي ويژگي هاي زباني آگهي هاي بازرگاني سيما وآسيب شناسي کاربردزبان دراين آگهي پرداخته شده است . براي اين منظور ، تعدادي از ويژگي هاي معنايي،نحوي،واژگاني،کاربردشناختي و آوايي در ‎۵۳ آگهي بازرگاني مورد بررسي و واکاوي قرار گرفت .تحليل به روش توصيفي و در چارچوب چندين نظريه زبان شناختي مختلف ،به فراخورويژگي هاي زباني مورد نظر در آگهي هاي بازرگاني انجام گرفت .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که از لحاظ ويژگي هاي معنايي،کاربرداصطلاحات در آگهي هاي بازرگاني،بيش از ساير ويژگي هاست .در پايان پژوهش ،راهکارهايي عملي براي رفع يا کاهش کاستي ها وآسيب هاي زباني يافت شده در آگهي هاي بازرگاني تلويزيون پشنهاد شده است .
مشخصات کتابچه
 
عنوان : آموزه هاي اخلاقي گذشت ووفاي به عهد در ضرب المثل هاي ايراني

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,,آموزه,هاي,اخلاقي,گذشت,ووفاي,به,عهد,در,ضرب,المثل,هاي,ايراني,اخلاق/ضرب,المثل,ها>

پژوهشگران : ماکویی
تعداد صفحات : 110
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : اخلاق/ضرب المثل ها
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
ما در اين گزارش به دنبال ريشه‌هاي اخلاقي گذشت و وفاي به عهد در لايه‌هاي فرهنگ مردم هستيم تا با نمايش ابعاد و وجوه مختلف آنها در رسانه، به ارتقاي آنها و کاستن از معضلات اجتماعي ياري رسانيم. براي اين منظور دو شاخصة صگذشت و صوفاي به عهد در نظر گرفته شدند .به نظر مي‌رسد اين مؤلفه اخلاقي با افزايش خشونت در جامعه نسبت مستقيم دارد و در صورت ارتقاي اين آموزه در جامعه شاهد روند کاهشي خشونت خواهيم بود. همچنين صوفاي به عهد زمينه‌ساز مکارم اخلاقي ديگر مانند صداقت، درستکاري، امانت‌داري، وظيفه‌شناسي، وقت‌شناسي و سجاياي اخلاقي ديگر است. مطالعه اين دو آموزة مهم نشان داد که هر دو، از جايگاه مهم و والايي در ادبيات شفاهي و بويژه در ضرب‌المثل‌هاي ايراني برخوردارند.براي بررسي و تبيين اين موضوع چهار فصل در نظر گرفته شده است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : رسانه هاي اجتماعي و تلويزيون

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,رسانه,هاي,اجتماعي,و,تلويزيون,رسانه,هاي,اجتماعي/برنامه,هاي,تلويزيوني/شبکه,هاي,اجتماعي>

پژوهشگران : چوپانیان
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : رسانه هاي اجتماعي/برنامه هاي تلويزيوني/شبکه هاي اجتماعي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
از زمان ظهور رسانه هاي اجتماعي، صنعت رسانه دچار تحولات جدي شده است به گونه اي که از سال ‎۲۰۰۵ رسانه هاي اجتماعي رشد زيادي داشته اند؛ در مقابل تلويزيون و رسانه هاي چاپي با کاهش شديد مخاطب روبرو بوده اند. ظهور روزافزون رسانه اي اجتماعي امروزه يکي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمان هاي رسانه اي بشمار ميرود. که بازار، محتوا، توليد و مخاطب رسانه ، با اين روند رشد انفجاري رسانه هاي اجتماعي و تغيير ذائقه مخاطب، با چه مسائلي خواهد بود. در پژوهش حاضر که در ‎۳ فصل تنظيم شده است در فصل اول با عنايت به تنوع خدمات و کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي ، چالش هاي تعريف اين رسانه ها به همراه تعاريف متعدد آنها به طور مبسوط بررسي شده است. فصل دوم به ابزارهاي رسانه هاي اجتماعي براي ارتقائ و ترويج برنامه هاي تلويزيوني پرداخته شده است. فصل سوم به رسانه هاي اجتماعي و ارتباطات سازماني اختصاص داده شده است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : ساختارهاي برنامه سازي تلويزيوني (باتمرکزبرکارکردرسانه هاي اجتماعي)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,ساختارهاي,برنامه,سازي,تلويزيوني,(باتمرکزبرکارکردرسانه,هاي,اجتماعي),شبکه,هاي,تلويزيوني/رسانه,هاي,گروهي>

پژوهشگران : شمسايي نيا / خوش بیان
تعداد صفحات : 187
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : شبکه هاي تلويزيوني/رسانه هاي گروهي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
پژوهش حاضر بيش از همه به دنبال رسيدن به نقش و کارکرد رسانه هاي اجتماعي در برنامه سازي تلويزيوني بوده است . براي رسيدن به اين مهم و بر اساس فرايند در نظرگرفته شده جهت انجام پژوهش ، در ابتدا بيش از‎۲۰۰عنوان برنامه شاخص و مطرح تلويزيوني مورد بررسي اوليه قرار گرفت تا درنهايت ‎۵۰عنوان برنامه انتخاب شد.درادامه درموردساختاروقالب هاي اين برنامه ها پژوهش اسنادي صورت گرفت تا شناخت لازم ار آنها حاصل شود.در امتداد فرايند پژوهش و در راستاي رسيدن به نقش و کارکرد رسانه هاي اجتماعي در برنامه سازي تلويزيوني ، پس از بررسي برنامه هاي مختلف ، چهار برنامه به عنوان برنامه هايي انتخاب شد ندکه از رسانه هاي اجتماعي در برنامه سازي استفاده فراوان داشتند .پژوهشگران با موردکاوي اين چهار برنامه ،سعي کردند به اهداف پژوهش دست يابند . همچنين نتايج و يافته هاي پژوهش در قالب يک مدل در فصل پنجم خلاصه گرديدتا به درک بهترنتايج پژوهش کمک کند.در پايان مهم ترين و کاربردي ترين پيشنهادهاي اين پژوهش ، پيشنهاد استفاده ار کارکرد هاي رسانه هاي اجتماعي در برنامه سازي تلويزيوني ، براي برنامه سازان صدا و سيما است .
مشخصات کتابچه
 
عنوان : تصوير ذهني از مهاجرت در ميان مهاجران ايراني (مطالعه مهاجران در تردد به ايران)

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,تصوير,ذهني,از,مهاجرت,در,ميان,مهاجران,ايراني,(مطالعه,مهاجران,در,تردد,به,ايران),مهاجرت/انگاره,سازي>

پژوهشگران : توکلی خمینی
تعداد صفحات : 156
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : مهاجرت/انگاره سازي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
در مطالعه مهاجرت در وجه عيني ميزان، دلايل و تاثيرات آن در کشورها و در مطالعه رويکرد هاي ذهني، تصاوير ذهني افراد از مهاجرت مورد تحليل قرار مي گيرد. رسانه ها يکي از قويترين ابزارهاي انگاره سازي هستند به طور ي که نحوه تفکر و رفتار افراد را تعديل يا حتي تعيين مي کنند. در رسانه ملي مي تواند ضمن ايجاد تصويري روشن از موضوع مهاجرت، نقاط ضعف و قوت اين مسئله را به طور شفاف به ايرانيان نشان دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايش و ابزار پريشنامه با ‎۴۱۰ نفر از هموطنان ‎۱۸ سال به بالايي که بيش از يک سال در خارج از کشور اقامت داشته مصاحبه شده و به روي تصوير ذهني آنان از مهاجرت مطالعه شده است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : راهبردهاي توليد برنامه تلويزيوني براي خردسالان با رويکرد محتوايي (مطالعه تطبيقي شبکه پويا و شبکه بي بي تي وي )

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,راهبردهاي,توليد,برنامه,تلويزيوني,براي,خردسالان,با,رويکرد,محتوايي,(مطالعه,تطبيقي,شبکه,پويا,و,شبکه,بي,بي,تي,وي,),شبکه,هاي,تلويزيون/شبکه,پويا/خردسالان/شبکه,بي,بي,تي,وي>

پژوهشگران : احمدی
تعداد صفحات : 174
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : شبکه هاي تلويزيون/شبکه پويا/خردسالان/شبکه بي بي تي وي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
پژوهش به دنبال ارايه راهبردهايي است که معيارهاي فني و محتوايي پويانمايي ويژه رده سني خردسالان را توصيف مي کند . در مرحله اول ، پويانمايي هاي دو شبکه بي بي تي وي و پويا با روش تحليل محتوايي کيفي مطالعه شدند ،که زير مقولات مربوط به عناصر پويانمايي،ساختار متن ، شخصيت پردازي،ساختاربصري و گرافيک، ساختار صوتي و زمانبندي بصورت جداگانه براي هرشبکه استخراج شد.در مرحله دوم براي تاييد روايي يافته هاي زير مقولات به دست آمده بااستفاده ازروش مصاحبه عميق با صاحبنظران حوزه پويانمايي و علوم تربيتي توصيف شد.ودربخش نهايي اين پژوهش نيز،با اتکا به يافته هاي حاصل از مطالعه تطبيقي و مصاحبه عميق ضمن مرور تفاوت ها وشباهت هاي رويکرد برنامه سازي دوشبکه بي بي تي وي و پويا راهبردهاي برنامه سازي براي مخاطب خردسال در دو بخش جداگانه به برنامه سازان ومديران شبکه هاي خردسال ارايه وپيشنهاد شد. ‎
مشخصات کتابچه
 
عنوان : فرصت ها و تهديدهاي تلويزيون اينستاگرامي(Live & IGTV‎)براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,فرصت,ها,و,تهديدهاي,تلويزيون,اينستاگرامي(Live,&,IGTV‎)براي,سازمان,صدا,و,سيماي,جمهوري,اسلامي,ايران,تلويزيون,هاي,اينترنتي/لايو,اينستاگرام/آي,جي,تي,وي/رسانه,ملي/سياستگذاري,رسانه,اي>

پژوهشگران : نزاکتی
تعداد صفحات : 144
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : تلويزيون هاي اينترنتي/لايو اينستاگرام/آي جي تي وي/رسانه ملي/سياستگذاري رسانه اي
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
اين پژوهش با هدف کشف تشريح فرصت ها و تهديدهاي دو سرويس تلويزيون ( IGTV‎ )و پخش زنده (Live‎)اينستاگرام براي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است .براي اين منظور ، با رويکرد کيفي و تکنيک مصاحبه ،‎۱۲مصاحبه نيمه ساخت يافته با متخصصان علم ارتباطات و مديريت رسانه صورت گرفته است .براساس ديدگاه متخصصان ،توليد و مصرف محتواي کاربر-توليد، آزادي وتنوع درمحتوا،فرم غيرحرفه اي يا آماتور ...از ويژگي هاي مهم اينستاگرام و سرويس هاي تلويزيوني و پخش زنده است .فرصت هاي تلويزيوني اينستاگرامي براي صداوسما،شامل دو دسته فرصت هاي کاربردي و غايي وتهديدهاي آن ، شامل شکستن انحصار صدا وسيما در توليد و پخش سراسري صوت وتصوير،کاهش درآمد حاصل از آگهي به دليل کاهش مخاطبان و تهديد فرهنگ و زبان رسمي ايران دانسته شده است.درنهايت راهبردها و پيشنهادات متخصصان براي سياستگذاري صدا وسيما در مواجهه با رسانه هاي جديد حضور حرفه اي در فضاي رسانه اي وتبديل شدن به يک مولتي پلتفرم،تقويت نقاط قوت و..... عنوان شده است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : روش هاي همگرايي تلويزيون و محتواي کاربرمحور (UGC‎) براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,روش,هاي,همگرايي,تلويزيون,و,محتواي,کاربرمحور,(UGC‎),براي,سازمان,صدا,و,سيماي,جمهوري,اسلامي,ايران,همگرايي,رسانه,اي/رسانه,هاي,اجتماعي/محتواي,کاربرمحور(‎/(UGC‎تلويزيون>

پژوهشگران : مولایی
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : همگرايي رسانه اي/رسانه هاي اجتماعي/محتواي کاربرمحور(‎/(UGC‎تلويزيون
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
هدف اصلي اين تحقيق انتخاب مناسب ترين روش هاي همگرايي تلويزيون و محتواي کاربرمحور (UGC‎)است که صدا وسيما مي تواند ار آنها بهره گيرد. با بهره گيري از نرم افزار مالتي پول نتايج تکميلي به اين تحليل رسيد که اول براساس معيارهاي تصميم استفاده از روش جمع سپاري براي همگرايي بين تلويزيون و محتواي کاربرمحور بيشترين امتياز را مي گيرد وپس از آن با فاصله کمي محتوايايي قراردارد. افکار سنجي ، بازخورد و سوژه يابي رتبه هاي سوم تا پنجم اين اولويت بندي هستند .پس از آن تحليل در سه خصوص موقعيت ارزيابي شده است ‎۱.موضوعات جاري يا روزمره ‎۲. وقايع و حوادث ‎۳.امورمحتوايي برنامه ريزي شده در برنامه هاي تلويزيوني به شکل مستقل .تناظر بين جايگاه روش ها و موقعيت ها در تحليل نهايي به دست آمده مشخص کرد در هر کدام از موقعيت هاي سه گانه ،بهره گيري از برخي از روش هاي همگرايي بين تلويزيون و محتواي کاربر محور اولويت بيشتري دارد.در پايان پس از جمع بندي ،هفت پيشنهاد براي بهره گيري از نتايج پژوهش در بخش هاي مختلف سازمان ارايه شده است.
مشخصات کتابچه
 
عنوان : غذاهاي ساده ايراني (با تاکيد برغذاهاي آماده ،فوري و زود پخت )

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,,غذاهاي,ساده,ايراني,(با,تاکيد,برغذاهاي,آماده,،فوري,و,زود,پخت,),,,,غذا/غذاهاي,ساده/غذاهاي,زود,پخت/غذاهاي,فوري>

پژوهشگران : دوستی
تعداد صفحات : 337
سال انتشار : 1399  
کليد واژه : غذا/غذاهاي ساده/غذاهاي زود پخت/غذاهاي فوري
متن چکیده : دریافت فایل :
دریافت فایل  
حاضر باروش اسنادي بهره مندي از دست نوشته هاي فرهنگيارن سراسر کشور تدوين شده است .يافته هاي اين جستار نشان مي دهد غذاهي ساده ، فوري و زود پخت محلي را در دسته هاي ذيل مي توان بازيابي کرد : انواع غذاهاي ناني ، تيليت ها ، نان خورشت ها و چلو خورشت ها ، آش و سوپ ها ، دم پخت ها وغذاهاي شيرين.