نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره بازگشايي مدارس

نظرسنجي از مردم درباره بازگشايي مدارس 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1399/01/01
تاريخ پايان : 1399/01/01
موضوعات: سياسي