نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از کارکنان درباره ميزان محبوبيت مديران ارشد سازمان

نظرسنجي از کارکنان درباره ميزان محبوبيت مديران ارشد سازمان  

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1399/11/14
تاريخ پايان : 1399/11/14
موضوعات: درون سازماني