نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(5)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(5) 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1399/01/01
تاريخ پايان : 1399/01/01
موضوعات: انتخابات